Menu

ZAHAJOVACÍ KONCERT: POCTA W. A. MOZARTOVI, Tom BORROW – klavír, Pavel ŠPORCL – housle, Český komorní orchestr, Darell ANG – dirigent 

26. 04. 2020
19.30
Roškotovo divadlo
390 Kč


Tom BORROW – klavír

Pavel ŠPORCL – housle

Český komorní orchestr

Darell ANG – dirigent