banner kuo 2017

Seminář pro pedagogy

Vážení přátelé, 

na 60. ročník Kocianovy houslové soutěže jsme připravili pokračování úspěšného semináře pro pedagogy – tentokrát na téma Česká houslová škola. Přednášku doplněnou praktickými ukázkami skladeb českých velikánů povede  Pavel Šporcl, který ve druhé polovině semináře předvede i otevřené hodiny výuky (MasterClass). Cílovou skupinou jsou učitelé hudebního oboru ze ZUŠ a SUŠ – obor smyčcové nástroje.

Absolventi získávají znalosti a dovednosti potřebné pro práci pedagoga, přehled v oblasti motivačních technik a metod potřebných k získání stálého zájmu dětí. Seminář bude zaměřen na umělecký růst osobnosti žáka, na vlastní podstatu hry na hudební nástroje, která je vyjádřením hudebního obsahu.

Odborným garantem semináře je houslový virtuos MgA. Pavel Šporcl.

Absolventi masterclass obdrží na závěr semináře absolventské osvědčení.

Cena kurzovného je 500,- Kč. Učitelé mohou na základě udělené akreditace MŠMT (č. j.: MSMT-320/2017-2-241) požádat vysílající organizaci o proplacení vložného.

Učitelé, kteří přihlásili svého žáka do 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže, mají vstup na seminář zdarma. I v tomto případě prosíme o vyplnění přihlášky.

Seminář bude probíhat v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500, 562 01  Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 10. května 2018 od 14 do 18 hodin.

Kurzovné prosíme uhraďte převodem na účet (č. účtu v přihlášce). Další potřebné informace rádi sdělíme na telefonu 776 456 963, nebo zašleme elektronicky. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na níže přiložené přihlášce.

 

Závazné přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, anebo na adrese ZUŠ, doplňte heslo „MasterClass“. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2018.

Máte-li studenta, který by chtěl konzultovat svůj program s lektorem (zdarma), prosíme o vyplnění druhé přihlášky (pro aktivního účastníka).

 

Za organizátory zdraví a na setkání se těší

Lenka Lipenská

ředitelka Kocianovy houslové soutěže


 

Nabízíme mladým houslistům konzultaci s lektorem Jiřím Fišerem.

Studenti, kteří mají zájem konzultovat své houslové umění na veřejném semináři pro pedagogy, vyplní přihlášku a zašlou ji na adresu lenka.lipenska@email.cz. Délka konzultace je 30 minut, maximální počet houslistů v rámci semináře je 8. Přihlášení studenti nebudou platit žádný poplatek.

Přihláška ke stažení pro účastníky

Přihláška pro pedagogy

Nabídka konzultace platí pro všechny houslisty ze ZUŠ a konzervatoří, nikoliv jen pro soutěžící KHS 2018.

JIŘÍ FIŠER

Jiří Fišer je absolventem Plzeňské konzervatoře ve třídě prof. M. Macháčka a HAMU ve třídě prof. A. Moravce. V roce 1977 se aktivně účastnil mistrovského kurzu u N. Milsteina. V letech 1978 - 1985 zastával místo zástupce koncertního mistra v Sukově komorním orchestru a poté nastoupil jako primárius Doležalova kvarteta, kde působil do roku 2004. Od roku 1996 je pedagogicky činný na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Každým rokem vyučuje na letních houslových kurzech (Plzeň, Praha, Cambridge, Soběslav). Zcela mimořádné umělecké a mezinárodní soutěžní úspěchy jeho žáků a absolventů - např. Jan Mráček, Petr Matěják, Petra Vilánková, Olga Šroubková - jej řadí mezi přední houslové pedagogy současnosti.


Nabídkový list  

Zvyšování kompetencí učitelů hry na housle na ZUŠ a SUŠ v oblasti pedagogiky a metodiky hry na housle.

Veřejný seminář se vztahuje k hudební výuce a interpretaci. Hlavním tématem je interpretace skladby na základě správného přečtení a pochopení notového zápisu s ohledem na věk žáka. Přímá konzultace s lektorem se dotýká vyučovací praxe. Lektor předvede na pokročilých a mírně pokročilých instrumentalistech způsob své práce a v následném komentáři osvětlí východiska a důvody svých postupů a názorů pro efektivní výuku.

Důležitou součástí bude metodická konzultace u lektora se zaměřením:

 

Houslisté ve věku do 12 let:

technika levé ruky: zaměření na úsporný pohyb levé ruky – prsty nad strunou; práce s loktem při přechodu ze spodních strun na vrchní a zpět; způsoby nácviku vibrata; základní formy nácviku výměn poloh přes pomocné tóny v rozsahu I. až V. polohy

technika pravé: výměny smyku (obrátka) u žabky a tvorba tónu ke špičce se zaměřením na plynulé přechody přes struny vycházející z lokte; smyky: détaché, legato, staccato, martelé; nastavované smyky od špičky i žabky

celkový důraz na správný postoj, uvolněnou hru

hudební projev: zaměření na dynamiku a frázování

 

Houslisté ve věku 12 až 16 let:

technika levé ruky: hra ve všech polohách, zdokonalení výměn poloh se zaměřením na polohy palcové; dvojhmaty a jejich výměny poloh; zaměření na druhy vibrata: z prstů, předloktí a celé ruky; řešení problematiky vibrata 4. prstem; hra flažolety a pizzicato prostřednictvím levé ruky

technika pravé ruky: zaměření na složitější charaktery smyků od struny: spiccato, ricochet, sautillé

celkový důraz na kvalitu tónu pomocí tvorby tónu ukazovákem pravé ruky a vibrata

hudební projev: zdokonalení frázování, agogika

Přednášející rovněž sdělí podněty, které ho osobně výrazně obohatily na jeho vlastní umělecké cestě a mohou tak být inspirací také pro pedagogy při práci na uměleckém rozvoji jejich žáků ve všech stupních vývoje.

4 hodiny

 

Plánované místo konání: Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01

 

 

Jste zde: Úvod Houslová soutěž Seminář pro pedagogy