banner khs 2017 kveten

Vyhlášení soutěže

Město Ústí nad Orlicí
vyhlašuje
60. ročník Kocianovy houslové soutěže: Ústí nad Orlicí - ČR

Termín konání: 8. 5. - 12. 5. 2018

 

Soutěžní podmínky dle organizačního řádu KHS

 

  • I. kategorie: rok narození 2008 a mladší
  • II. kategorie: rok narození 2007 - 2006
  • III. kategorie: rok narození 2005 - 2004
  • IV. kategorie: rok narození 2003 – 2002

 

Povinné skladby

I. kategorie – jednokolová:

Jaroslav Kocian: Melodie, op. 19, č. 1

(vydavatelství Editio Bärenreiter Praha, H 7874)

+ volitelná skladba, vše v celkové délce do 8 minut

 

II. kategorie – dvoukolová:

Bohuslav Martinů: 1. Arietta (vydavatelství Music Sales Group, AL17905)

                               a 2. Arabeska č. 4 (vydavatelství Ed. Salabert, č. SLB 00134700)

2. kolo: volitelná skladba v trvání do 12 minut

 

III. kategorie – dvoukolová:

Ondřej Kukal: Pozdní hodina (pro sólové housle), op. 30 (vydavatelství A-Tempo Verlag s. r. o.)

věnováno Kocianově houslové soutěži

2. kolo: volitelná skladba v trvání do 20 minut

 

IV. kategorie – dvoukolová:

Antonín Dvořák: Mazurek, op. 49

2. kolo: volitelná skladba v trvání do 20 minut

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Vydavatelem a prodejcem povinné skladby pro I. kategorii je nakladatelství Bärenreiter Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3.

Objednávky titulů nakladatelství Bärenreiter a Schott zasílejte na adresu:

Email: objednavka@baerenreiter.cz,

Web: www.baerenreiter.cz
Tel.: +420 274 001 911

Fax: +420 222 220 829

Informace k možnosti koupě notového materiálu Bohuslav Martinů Arietta:

Music Sales Group,  

Email: trade.enquiries@musicsales.co.uk

Web: www.musicsales.com

Tel: +44 (0) 1284 705050

Fax: +44 (0) 1284 702592

Informace k možnosti koupě notového materiálu Ondřej Kukal Pozdní hodina, op. 30:

A-Tempo Verlag, s. r. o., Štítného 19, 130 00 Praha 3

Email: barbora.duchkova@gmail.com

Web: www.a-tempo.cz

Tel.: +420 222 782 764, +420 602 295 928

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

 

Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 800,- Kč a je nevratný.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou, jejíž součástí je kopie dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zaslanou nejpozději do 28. února 2018 na adresu:
Klubcentrum, Lochmanova 1 400, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Účastnický poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 28. února 2018.
č.ú.: 1320170329/0800, VS 331
Rozhodujícím datem pro přijetí přihlášky je podací razítko pošty.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

Online - Přihláškuorganizační řád a další informace o Kocianově houslové soutěži můžete najít na našich stránkách. Přihlášku si můžete také stáhnout v pdf a odeslat poštou.


 

Kontakt

Klubcentrum 

Lochmanova 1 400

562 01 Ústí nad Orlicí

mob. +420 736 413 530 - Tomáš Fiedler

e-mail : info@klubcentrum.cz, fiedler@klubcentrum.cz

www.kocianovo-usti.com

 


 

ZUŠ J. Kociana 

Smetanova 1 500

562 01 Ústí nad Orlicí

e-mail: lenka.lipenska@email.cz

 

Jste zde: Úvod Houslová soutěž Vyhlášení soutěže