Menu

Seminář pro pedagogy při Kocianově houslové soutěži 2021

Přihláška pedagog KHS 2021 CZ

Nabídkový list seminář pro pedagogy KHS 2021

 

Milí pedagogové, vážené dámy a pánové,

ani v pandemii nevzdáváme úsilí pořádat Kocianovu houslovou soutěž a také doprovodný seminář pro pedagogy. Stejně jako celá soutěž bude i seminář probíhat prostřednictvím displejů a pouze po síti. Vzhledem k omezeným možnostem setkávání a nejistotě v plánování jsme se rozhodli uspořádat seminář formou předtočeného videozáznamu a to pouze teoretickou část. Letos tedy budete ochuzeni o praktický masterclass.

Nesmírně zajímavé téma Úloha času ve hře na housle připravil prof. Ivan Štraus, pedagog laureáta Kocianky 2019, a pevně věřím, že všechny zúčastněné výklad a zpracování problematiky zaujme, pomůže rozšířit znalosti a v neposlední řadě i pobaví. Znalosti, rozhled a schopnost předat své pedagogické umění jsou u Ivana Štrause ohromné a učitelům hry na housle se tak nabízí možnost nakouknout pod pokličku jeho učitelského mistrovství. Asistovat Ivanu Štrausovi bude právě poslední laureát Kocianovy houslové soutěže, famózní Daniel Matejča, čímž máte možnost seznámit se blíže s nejúspěšnějším houslistou posledního ročníku Kocianky. Není bez zajímavosti, že při svém výjimečném talentu byl Dan v 16 letech (!) přijat na Hudební fakultu AMU Praha.

Seminář má v rámci vzdělávacího programu Zvyšování kompetencí učitelů hry na housle na ZUŠ a SUŠ akreditaci MŠMT č. j.: MSMT – 10873/2020-2-427.

Těším se na distanční setkání s Vámi.

Přeji Vám vše dobré a hlavně pevné zdraví.

Lenka Lipenská

ředitelka Kocianovy houslové soutěže