Menu

Ceny 2022

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice a paličkovaná krajka autorky Dany Benešové

Cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro nejlepšího účastníka z České republiky: pozvání k účasti na jeho koncertu

Cena Českého rozhlasu pro laureáta: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase 3 Vltava

Cena houslaře Vladimíra Čecha pro vítěze 1. kategorie: mistrovské ¾ housle

Cena houslařského ateliéru Pötzel pro vítěze 4. kategorie: mistrovský smyčec

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Intermezzo pittoresque, op. 18, č. 2: finanční odměna 15 000 Kč

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladeb Bohuslava Martinů Arabesky č. 5 a č. 4: finanční odměna 15 000 Kč

Cena Nadačního fondu Rotary clubu Hradec Králové pro nadané studenty založeném MUDr. Stanislavem Novákem pro laureáta soutěže: finanční odměna 5 000 Kč

Cena Nadačního fondu Rotary clubu Hradec Králové pro nadané studenty založeném MUDr. Stanislavem Novákem pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 4 000 Kč

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 1. cenu v každé kategorii:

voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 90 EUR.

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 2. cenu v každé kategorii:

voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 60 EUR.

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 3. cenu v každé kategorii:

voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 40 EUR.

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Kč

Cena paní Nicole Van Gils, honorární konzulky Belgie v Praze, za nejlepší interpretaci skladby belgického autora: finanční odměna 5 000 Kč

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí a agentury KINSKÝ Art Media, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu v Zrcadlovém sále zámku Kinských

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu

Cena dětské poroty