Menu

Ceny

 • Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice
 • Cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro nejlepšího účastníka z České republiky: pozvání k účasti na jeho koncertu
 • Cena Českého rozhlasu pro laureáta: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase 3 Vltava
 • Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Melodie, op. 19, č. 1: finanční odměna 15 000,- Kč
 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladeb Bohuslava Martinů Arietta a Arabeska č. 4: finanční odměna 15 000,- Kč
 • Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: houslové pouzdro BAM+
 • Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu v hodnotě 5 000,- Kč
 • Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu v hodnotě 3 000,- Kč.
 • Cena pro vítěze 1. kategorie: půlové housle vyrobené a věnované ateliérem Vladimír Čech
 • Cena pro vítěze 4. kategorie: mistrovský smyčec věnovaný ateliérem Pötzl
 • Cena Bohuslava Matouška pro nejlepšího soutěžícího z České republiky ze 4. kategorie: možnost účasti na jeho interpretačním kurzu ve Zlaté Koruně v srpnu 2018 
 • Soutěžící na 1., 2. a 3. místě získají houslové struny Warchal
 • Finanční odměna pro vítěze všech kategorií a pro laureáta
 • Pozvání na koncert Malých géniů na Hudebním festivalu Znojmo 2018 za mimořádný hudební výkon 2 malých umělců z 1. nebo 2. kategorie (udělí porota)
 • Cena společnosti České hudební nástroje pro soutěžící na 1., 2. a 3. místě v každé kategorii: slevový voucher pro jednorázový nákup libovolného zboží
 • Všichni soutěžící obdrží CD Kocianova kvarteta od předsedy poroty Pavla Hůly
 • Cena pro nejmladšího účastníka
 • Cena dětské poroty

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.