Menu

Ceny

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice a paličkovaná krajka autorky Dany Benešové 

Cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro jednoho z nejlepších účastníků z České republiky za mimořádný hudební výkon: pozvání k účasti na jeho koncertu

Cena houslaře Vladimíra Čecha pro vítěze 1. kategorie: mistrovské 3/4 housle

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Melodie op. 19, č. 1: finanční odměna 15 000,- Kč

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Pět madrigalových stancí, H 297 č. 1, 2, 4 a 5: finanční odměna 15 000,- Kč

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000,- Kč

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 3 000,- Kč

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 1. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 80 EUR

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 2. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 60 EUR

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 3. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 40 EUR

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 5 000,- Kč

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 3 000,- Kč

Cena paní Nicole Van Gils, honorární konzulky Belgie v Praze, za nejlepší interpretaci skladby belgického autora: finanční odměna 5 000,- Kč

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu v Zrcadlovém sále zámku Kinských

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 – 2 malé umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu (udělí porota)