Menu

Ceny 2020

 • Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice
 • Cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro jednoho z nejlepších účastníků z České republiky za mimořádný hudební výkon: pozvání k účasti na jeho koncertu
 • Cena Českého rozhlasu pro laureáta: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase 3 Vltava
 • Cena houslaře Vladimíra Čecha pro vítěze 1. kategorie: mistrovské 3/4 housle
 • Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Jarní píseň op. 19, č. 2 pro housle a klavír: finanční odměna 15 000,- Kč
 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Arabesky č. 4, 6, 7: finanční odměna 15 000,- Kč
 • Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: houslové pouzdro BAM Hightech
 • Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 5 000,- Kč.
 • Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 3 000,- Kč
 • Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000,- Kč.
 • Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 3 000,- Kč.
 • Cena paní Nicole Van Gils, honorární konzulky Belgie v Praze, za nejlepší interpretaci skladby belgického autora: finanční odměna 5 000,- CZK
 • Soutěžící na 1., 2. a 3. místě získají houslové struny Warchal
 • Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu v Zrcadlovém sále zámku Kinských
 • Pozvání na koncert Malých géniů na Hudebním festivalu Znojmo 2020 za mimořádný hudební výkon malého umělce z 1. nebo 2. kategorie (udělí porota) 
 • Cena společnosti České hudební nástroje pro soutěžící na 1., 2. a 3. místě v každé kategorii: slevový voucher pro jednorázový nákup libovolného zboží
 • Všichni soutěžící obdrží CD Kocianova kvarteta od předsedy poroty Pavla Hůly
 • Cena pro nejmladšího účastníka
 • Cena dětské poroty

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.