Menu

Program

Harmonogram Kocianovy houslové soutěže 2018

Úterý 8. 5. 2018
9,00 slavnostní zahájení soutěže před budovou ZUŠ, v případě nepříznivého počasí v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana
9,30 losování 1. kolo 2. kategorie
10,00 1. kolo 2. kategorie
13,00 losování 1. kolo 3. kategorie
13,30 1. kolo 3. kategorie
16,30 losování 1. kolo 4. kategorie
17,00 1. kolo 4. kategorie
19,30 festivalový koncert, Roškotovo divadlo

Středa 9. 5. 2018
9,00 2. kolo 2. kategorie
14,00 2. kolo 3. kategorie
19,30 festivalový koncert, Roškotovo divadlo

Čtvrtek 10. 5. 2018
8,30 losování 1. kategorie
9,00 1. kategorie (jednokolová)
14,00 seminář pro pedagogy Česká houslová škola, lektor Pavel Šporcl. Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana. Soutěžní volno.

Pátek 11. 5. 2018
9,00 2. kolo 4. kategorie
19,30 Festivalový koncert, chrám Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Orlicí

Sobota 12. 5. 2018
10,00 přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města v obřadní síni městské radnice
14,30 koncert vítězů v Roškotově divadle

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.