Menu

Program

01. 01. 1970


Harmonogram Kocianovy houslové soutěže 2020

 

Úterý 5. 5. 2020

9,00 slavnostní zahájení soutěže před budovou Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, v případě nepříznivého počasí v sále ZUŠ

9,30 losování 2. kategorie + společné fotografování soutěžících

10,00 1. kolo 2. kategorie

12,00 losování 1. kategorie + společné fotografování soutěžících

12,30 1. kategorie

19,30 Daniel Matejča a Komorní filharmonie Pardubice, festivalový koncert, Roškotovo divadlo

 

Středa 6. 5. 2020

9,00 2. kolo 2. kategorie

11,00 losování 3. kategorie + společné fotografování soutěžících

11,30 1. kolo 3. kategorie

14,00 seminář pro pedagogy Hudba v čase – čas v hudbě. Lektor prof. Ivan Štraus. Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana. Soutěžní volno.

19,30 Pocta Georgi Gershwinovi, Jan Smigmator & Friends, festivalový koncert, Roškotovo divadlo

 

Čtvrtek 7. 5. 2020

8,30 losování 1. kolo 4. kategorie + společné fotografování soutěžících

9,00 1. kolo 4. kategorie

13,00 2. kolo 3. kategorie

 

Pátek 8. 5. 2020

9,00 2. kolo 4. kategorie

19,30 Pocta Paganinimu. Pavel Šporcl – housle, Lubomír Brabec – kytara, festivalový koncert, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Sobota 9. 5. 2020

10,00 přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města, obřadní síň městské radnice

14,30 koncert vítězů, Roškotovo divadlo

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.