Menu

Program

Harmonogram Kocianovy houslové soutěže 2019

Úterý 30. 4. 2019
19,30 festivalový koncert, Roškotovo divadlo. Emrik Revermann a Komorní filharmonie Pardubice, dirigent David Švec.

Středa 1. 5. 2019
19,30 festivalový koncert, Roškotovo divadlo

Čtvrtek 2. 5. 2019
8,30 losování 1. kategorie
9,00 1. kategorie (jednokolová)
14,00 seminář pro pedagogy MasterClass, lektor Conrad Chow. Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana. Soutěžní volno.

Pátek 3. 5. 2019
9,00 2. kolo 4. kategorie
19,30 festivalový koncert

Sobota 4. 5. 2019
10,00 přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města v obřadní síni městské radnice
14,30 koncert vítězů v Roškotově divadle

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.