Menu

Seminář pro pedagogy

Vážení přátelé,

na 60. ročník Kocianovy houslové soutěže jsme připravili pokračování úspěšného semináře pro pedagogy – tentokrát na téma Česká houslová škola. Přednášku povede Pavel Šporcl, který ve druhé polovině semináře předvede i otevřené hodiny výuky (Master Class). Cílovou skupinou jsou učitelé hudebního oboru ze ZUŠ a SUŠ – obor smyčcové nástroje.

Absolventi získávají znalosti a dovednosti potřebné pro práci pedagoga, přehled v oblasti motivačních technik a metod potřebných k získání stálého zájmu dětí. Seminář bude zaměřen na umělecký růst osobnosti žáka, na vlastní podstatu hry na hudební nástroje, která je vyjádřením hudebního obsahu.

Absolventi semináře obdrží absolventské osvědčení.

Cena kurzovného je 500,- Kč. Učitelé mohou na základě udělené akreditace MŠMT (č. j.: MSMT-320/2017-2-241) požádat vysílající organizaci o proplacení vložného.

Učitelé, kteří přihlásili svého žáka do 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže, mají vstup na seminář zdarma. I v tomto případě prosíme o vyplnění přihlášky.

Seminář bude probíhat v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500, 562 01  Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 10. května 2018 od 14 do 18 hodin.

Kurzovné prosíme uhraďte převodem na účet (číslo účtu v přihlášce). Další potřebné informace rádi sdělíme na telefonu 776 456 963, nebo zašleme elektronicky. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na níže přiložené přihlášce.

Závazné přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, anebo na adrese ZUŠ, doplňte heslo „Seminář pro pedagogy“. Uzávěrka přihlášek je 18. dubna 2018.

Máte-li studenta, který by chtěl konzultovat svůj program s lektorem (zdarma), prosíme o vyplnění druhé přihlášky (pro aktivního účastníka).


Seminář pro pedagogy: Česká houslová škola

V rámci semináře houslista Pavel Šporcl představí českou houslovou školu a její hlavní představitele, jimiž jsou: Josef Slavík, Ferdinand Laub, František Ondříček, Otakar Ševčík, Váša Příhoda, František Drdla, Jan Kubelík, Jaroslav Kocian, Václav Snítil.

Poutavou formou povypráví o legendárních českých houslistech a pedagozích, kteří patřili k nejlepším na světě, a program doplní projekcí fotografií, hudebními ukázkami i střípky z nevšedních životů těchto významných osobností. Přímý pokračovatel české houslové školy (v linii učitelů a žáků: Otakar Ševčík – žák Jaroslav Kocian – žák Václav Snítil – žák Pavel Šporcl) sdělí své poznatky, které získal u svého pedagoga prof. Václava Snítila a následně při přípravách a natáčení alba My violin legends se skladbami českých houslistů. (Supraphon 2013: Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír)

Rok 2017 Pavel Šporcl věnoval putování po stopách těchto významných houslistů minulosti a napsal scénáře k jednotlivým dílům dokumentárního cyklu pro Českou televizi. S jejím štábem dokument natočil v nejrůznějších místech České republiky, v Rakousku, na Ukrajině, v Rusku a v USA. Dokumentární seriál, jehož je Pavel Šporcl průvodcem, uvede Česká televize v roce 2019.

Master Class – výuková část semináře:

  • pedagog hry na housle: Pavel Šporcl
  • prioritní zaměření: houslový repertoár českých autorů
  • zaměření: technika levé ruky, tvorba tónu, výrazové prvky, přednes
  • rozvoj houslové techniky v rozsahu:

1) technika levé ruky:

  • vibrato a jeho druhy: se zaměřením na 4. prst a jeho postavení na strunách
  • drobná motorika prstů: úsporné pohyby prstů nad strunou; úsporné a efektní pohyby při výměnách poloh – obojí pro zlepšení techniky v rychlých pasážích

2) pravá ruka:

  • tvorba tónu ke špičce

3) pohyby kombinující tah smyčce a pohyb houslí zleva doprava a obráceně – pro efektní využití krátkých a dlouhých smyků

  • pro rychlé smyky (pohyb houslemi ve směru tahu smyčce)
  • pro dlouhý, tzv. nekonečný smyk (pohyb houslemi proti směru tahu smyčce). 


Dokumenty:

Závazná přihláška na seminář pro pedagogy vedený Pavlem Šporclem

Přihláška na seminář Pavla Šporcla při KHS 2018 – aktivní účastník

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.