Menu

Seminář pro pedagogy

Vážení přátelé,

na 61. ročník Kocianovy houslové soutěže jsme připravili pokračování úspěšného semináře pro pedagogy – tentokrát otevřené hodiny výuky (MasterClass), které povede Conrad Chow z Kanady, pedagog laureáta Kocianovy houslové soutěže 2018. Cílovou skupinou jsou učitelé hudebního oboru ze ZUŠ a SUŠ – obor smyčcové nástroje.

Absolventi získávají znalosti a dovednosti potřebné pro práci pedagoga, přehled v oblasti motivačních technik a metod potřebných k získání stálého zájmu dětí. Seminář bude zaměřen na umělecký růst osobnosti žáka, na vlastní podstatu hry na hudební nástroje, která je vyjádřením hudebního obsahu.

Absolventi semináře obdrží absolventské osvědčení.

Cena kurzovného je 500,- Kč. Učitelé mohou na základě udělené akreditace MŠMT (č. j.: MSMT-320/2017-2-241) požádat vysílající organizaci o proplacení vložného.

Učitelé, kteří přihlásili svého žáka do 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže, mají vstup na seminář zdarma. I v tomto případě prosíme o vyplnění přihlášky.

Seminář bude probíhat v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500, 562 01  Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 2. května 2019 od 14 do 18 hodin.

Kurzovné prosíme uhraďte převodem na účet (číslo účtu v přihlášce). Další potřebné informace rádi sdělíme na telefonu 776 456 963, nebo zašleme elektronicky. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na níže přiložené přihlášce.

Závazné přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, anebo na adrese ZUŠ, doplňte heslo „Seminář pro pedagogy“. Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2019.

Máte-li studenta, který by chtěl konzultovat svůj program s lektorem (zdarma), prosíme o vyplnění druhé přihlášky (pro aktivního účastníka).

Master Class – výuková část semináře:

  • pedagog hry na housle: Conrad Chow
  • prioritní zaměření: houslový repertoár bez omezení
  • zaměření: technika levé ruky, tvorba tónu, výrazové prvky, přednes
  • rozvoj houslové techniky v rozsahu:

1) technika levé ruky:

  • vibrato a jeho druhy: se zaměřením na 4. prst a jeho postavení na strunách
  • drobná motorika prstů: úsporné pohyby prstů nad strunou; úsporné a efektní pohyby při výměnách poloh – obojí pro zlepšení techniky v rychlých pasážích

2) pravá ruka:

  • tvorba tónu ke špičce

3) pohyby kombinující tah smyčce a pohyb houslí zleva doprava a obráceně – pro efektní využití krátkých a dlouhých smyků

  • pro rychlé smyky (pohyb houslemi ve směru tahu smyčce)
  • pro dlouhý, tzv. nekonečný smyk (pohyb houslemi proti směru tahu smyčce). 


Dokumenty:

Závazná přihláška na seminář pro pedagogy

Přihláška na seminář Conrada Chow při KHS 2019 – aktivní účastník

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.