Menu

Porota

MgA. Pavel Hůla, AMU Praha, dlouholetý primárius Kocianova kvarteta, předseda poroty

Jan Fišer, koncertní mistr PKF – Prague Philharmonia, člen Dvořákova tria

MgA. Shizuka Ishikawa (Japonsko), houslová virtuózka

Doc. Jozef Kopelman (Slovensko), VŠMU Bratislava

MgA. Hana Kotková (Švýcarsko), Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano

Petr Matěják, houslový virtuóz

Prof. Ivan Štraus, AMU Praha