Menu

Porota

MgA. Pavel Hůla AMU Praha, dlouholetý primárius Kocianova kvarteta, předseda poroty, laureát KHS 1963 a 1964

Doc. Leoš Čepický AMU Praha, laureát KHS1981

MgA. Pavel Eret houslový virtuos, laureát KHS1982 a 1983

Jan Fišer koncertní mistr PKF Prague Philharmonia, člen Dvořákova tria, laureát KHS 1996

Mgr. Petr Maceček, Ph.D Ostravská univerzita, Mezinárodní konzervatoř Praha, laureát KHS1980

Petr Matěják houslový virtuos, laureát KHS 2004

Doc. Bohuslav Matoušek AMU Praha, laureát KHS 1966

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.