Menu

Porota

MgA. Pavel Šporcl, houslový virtuos, předseda poroty

Prof. Ivana Aćimoski-Žikić (Srbsko), Hudební fakulta Bělehrad

Milan Bátor, hudební publicista

Prof. Lihay Bendayan (Izrael), Hudební a taneční akademie Jeruzalém

MgA. Štěpán Ježek, Ph.D., AMU Praha, člen Bennewitzova kvarteta

Peter Rainer (Německo), Hudební akademie Hannse Eislera Berlín, Berlínská univerzita umění, Komorní akademie Postupim

MgA. Dana Vlachová, Pražská konzervatoř, členka Českého tria