Menu

Povinné skladby

1. kategorie:
Antonín Dvořák: Sonatina G dur, op. 100, 1. věta
(Bärenreiter Praha H 1364)
Porota doporučuje hrát skladbu bez repetic.

2. kategorie:
Jaroslav Kocian: Jarní píseň op. 19, č. 2 pro housle a klavír
(Bärenreiter Praha H 7874)

3. kategorie:
Bohuslav Martinů: Arabesky č. 4, 6 a 7
(vydavatelství Ed. Salabert, č. SLB 00134700)

4. kategorie:
Josef Suk: Un poco triste a Burleska (ze Čtyř kusů pro housle a klavír op. 17)

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!


Vydavatelem a prodejcem povinné skladby pro 1. a 2. kategorii je:
Nakladatelství Bärenreiter Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3.
Objednávky titulů nakladatelství Bärenreiter zasílejte na adresu:
email: objednavka@baerenreiter.cz
web: www.baerenreiter.cz
tel.: +420 274 001 911
fax: +420 222 220 829


Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.