Menu

Povinné skladby 2019

Povinné skladby pro 61. ročník Kocianovy houslové soutěže 2019

1. kategorie:
Bohuslav Martinů: Sonatina G dur pro housle a klavír, 1. věta Moderato H262
(Bärenreiter Praha H 2172)

2. kategorie:
Fritz Kreisler: Preludium a Allegro ve stylu G. Pugnaniho

3. kategorie:
Manuel de Falla (arr. Fritz Kreisler): Španělský tanec

4. kategorie:
Jaroslav Kocian: Serenáda D dur pro housle a klavír
(Bärenreiter Praha H 7938)

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!


Vydavatelem a prodejcem povinné skladby pro 1. a 4. kategorii je:
Nakladatelství Bärenreiter Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3.
Objednávky titulů nakladatelství Bärenreiter a Schott zasílejte na adresu:
email: objednavka@baerenreiter.cz,
web: www.baerenreiter.cz
tel.: +420 274 001 911
fax: +420 222 220 829


Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.