Menu

Seminář pro pedagogy

Vážení a milí příznivci Kocianovy houslové soutěže,

Jste srdečně zváni k účasti a sledování 64. ročníku této soutěže pro mimořádně talentované houslisty do 16 let.
Již tradičně pořádáme ve čtvrtek 5. května 2022 od 14 do 18 hodin seminář pro pedagogy akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT, tentokrát otevřené hodiny výuky a krátký úvodní teoretický seminář povede Wladislaw Winokurow, pedagog posledního laureáta Kocianovy houslové soutěže.

Na odkazech níže naleznete informace k semináři, přihlášku pro pedagoga a rovněž přihlášku pro žáka, který by měl zájem konzultovat svůj repertoár. Seminář bude překládán do češtiny, nikdo nemusí mít obavu, že by panu Winokurowovi nerozuměl, vždyť hudba je společným jazykem všech národů.

Seminář pro pedagogy – nabídkový list

přihláška pedagog

přihláška aktivní účastník