Kocianovo Ústí

Menu

Z obrazovek zpět na pódium! 64. Kocianka začala

Čtvrtý květnový den roku 2022 se výrazně zapíše do dějin Kocianky. Po dlouhých třech letech, kdy se soutěž musela obejít bez slavnostního zahájení, začala opět se vší parádou – před budovou ZUŠ a s hudebním doprovodem souboru Co-Bo Drums. Soutěž se opět nadechuje a vrací k běžnému fungování. “Ani netušíte, jak jsem ráda, že vás tady vidím. Vaše přítomnost je důkazem, že hudba spojuje národy. Nenechali jste se odradit ani covidem, ani válečnými událostmi. A přijeli jste do Ústí nad Orlicí, abyste vzdali hold houslím, Jaroslavu Kocianovu a také Kocianovu kvartetu, které by letos oslavilo padesát let od založení,” zmínila ve svém úvodním projevu ředitelka soutěže Lenka Lipenská. Jak dále doplnila, vedle devatenácti domácích zástupců registrují pořadatelé soutěžící ze 14 zemí. “Vítáme i tradičně početnou výpravu z mongolského Ulaanbaataru, tentokrát sedmičlennou,” doplnila Lipenská.

 

Pořadatelé letos obdrželi 44 přihlášek, na nepatrně nižším čísle se vedle doznívající pandemie podepsala také ruská agrese na Ukrajině. Pozitivní vzkaz mladým houslistům přidal také Petr Hájek, starosta města. “Věřte, že budete-li hrát srdcem, tak se výsledek dostaví,” uvedl starosta a doplnil: “Vám, vážená poroto, přeji škodolibě hodně práce, protože to znamená, že soutěž má vysokou úroveň. Pedagogům a rodičům přeji shovívavost, protože ne vše se musí podařit tak, jak si přejete.”

 

Výkony soutěžících již nebude posuzovat dlouholetý předseda sedmičlenné poroty a primarius Kocianova kvarteta Pavel Hůla, který zemřel na konci loňského roku. Pomyslnou štafetu po něm přebírá umělecký ředitel festivalu a patron soutěže Pavel Šporcl. Již první soutěžní den přitom porotce čekala nebývalá „porce“, protože svá úvodní vystoupení odehráli soutěžící ve všech čtyřech kategoriích. “Pro mě je stát na tomto místě v roli předsedy poroty obrovská výzva a veliká pocta. Nesmírně se těším na vaše výkony,” pronesl k soutěžícím  Pavel Šporcl a za sbor porotců zakončil: “My jako odborná porota budeme velmi kriticky hodnotit vaše výkony. Na druhou stranu tato soutěž byla vždy o radosti hudby, přátelství. Abychom si těch několik dní tady užili jako společná houslová rodina.”

 

 

 

On May 4th 2022 we mark a significant day in the history of Kocianka. After three long years, when the competition had to get by without its opening ceremony, it finally commenced in all its glory: in front of the Art School accompanied by the Co-Bo Drums ensemble. The competition is slowly coming back to life and starting to function. “You have no idea how glad I am to see you all back here. Your presence here is proof that music connects nations. You did not get discouraged by covid or war. And you all came to Ústí nad Orlicí to pay tribute to violin play, Jaroslav Kocian, and Kocian Quartet, which would celebrate its 50th anniversary this year,” commented the competition director Lenka Lipenská in her introductory speech. According to additional information, apart from 19 local participants, there were contestants from 14 other countries. “We had the pleasure of welcoming the large team from Ulaanbaatar, Mongolia, consisting of 7 participants,” she added.

The organizers received a total of 44 applications this year, this slightly decreasing number was probably caused by the subsiding pandemic and the current situation in Ukraine. The town mayor, Petr Hájek, had a positive message for the contestants: “If you put your heart into your play, you will see results. To our jury, I gleefully wish you a lot of work because that indicates the competition’s prestige. To the pedagogues and parents, I encourage you to be indulgent because not everything will always go the way you want.”

This year, the contestants’ performance will not be evaluated by a long-time jury chairman and the leader of the Kocian Quartet, Pavel Hůla, who passed away at the end of the last year. His position was delegated to the festival director and competition patron Pavel Šoprcl. Already on the first day, there was a difficult task for the jury because there were introductory performances from all four categories. “Being the jury chairman is a big honour and a challenge for me. I am really looking forward to your performances,” said Pavel Šporcl. “We in the jury will critically judge your performances. On the other hand, the competition has always been about joy and music. We want to spend these few days together as one big violin family.”