Kocianovo Ústí

Menu

Seminář pro pedagogy

Vážení přátelé,

na 66. ročník Kocianovy houslové soutěže jsme připravili pokračování úspěšného semináře pro pedagogy – otevřené hodiny výuky (MasterClass), které povede Mgr. Jiří Fišer (Pražská konzervatoř), jeden z pedagogů laureáta Kocianovy houslové soutěže 2023. Cílovou skupinou jsou učitelé hudebního oboru ze ZUŠ a SUŠ – obor smyčcové nástroje.

Absolventi získávají znalosti a dovednosti potřebné pro práci pedagoga, přehled v oblasti motivačních technik a metod potřebných k získání stálého zájmu dětí. Seminář bude zaměřen na umělecký růst osobnosti žáka, na vlastní podstatu hry na hudební nástroje, která je vyjádřením hudebního obsahu.

Absolventi semináře obdrží absolventské osvědčení.

Cena kurzovného je 700,- Kč. Učitelé mohou na základě udělené akreditace MŠMT (č. j.: MSMT-10873/2020-2-427) požádat vysílající organizaci o proplacení vložného.

Učitelé, kteří přihlásili svého žáka do 66. ročníku Kocianovy houslové soutěže, mají vstup na seminář zdarma. I v tomto případě prosíme o vyplnění přihlášky.

Seminář bude probíhat v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 2. května 2023 od 14 do 18 hodin.

Kurzovné prosíme uhraďte převodem na účet (číslo účtu v přihlášce). Další potřebné informace rádi sdělíme na telefonu 776 456 963, nebo zašleme elektronicky. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na níže přiložené přihlášce.

Závazné přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, anebo na adrese ZUŠ, doplňte heslo „Seminář pro pedagogy“. Uzávěrka přihlášek je 29. dubna 2024.

Máte-li studenta, který by chtěl konzultovat svůj program s lektorem (zdarma), prosíme o vyplnění druhé přihlášky (pro aktivního účastníka).

 

lektor: Mgr. Jiří Fišer (Pražská konzervatoř), pedagog Milana Kostelence, laureáta 65. ročníku Kocianovy houslové soutěže 2023.

Veřejný seminář se vztahuje k hudební výuce a interpretaci. Hlavním tématem je interpretace skladby na základě správného přečtení a pochopení notového zápisu s ohledem na věk žáka. Lektor předvede na pokročilých a mírně pokročilých instrumentalistech způsob své práce a v následném komentáři osvětlí východiska a důvody svých postupů a názorů pro efektivní výuku. Otevřené hodiny mají svůj půvab ve skutečnosti, že lektor netuší míru vyzrálosti žáka.

Mgr. Jiří Fišer je absolventem Plzeňské konzervatoře ve třídě prof. M. Macháčka a HAMU ve třídě prof. A. Moravce. V roce 1977 se aktivně účastnil mistrovského kurzu u N. Milsteina. V letech 1978 – 1985 zastával místo zástupce koncertního mistra v Sukově komorním orchestru a poté nastoupil jako primárius Doležalova kvarteta, kde působil do roku 2004. Od roku 1996 je pedagogicky činný na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Každým rokem vyučuje na letních houslových kurzech (Plzeň, Praha, Cambridge, Soběslav). Zcela mimořádné umělecké a mezinárodní soutěžní úspěchy jeho žáků a absolventů – např. Jan Mráček, Petr Matěják, Petra Vilánková, Olga Šroubková – jej řadí mezi přední houslové pedagogy současnosti.

Přihláška pedagog 

Přihláška aktivní účastník