Menu

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 61. ročník Kocianovy houslové soutěže

26. 11. 2018


Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje

61. ročník Kocianovy houslové soutěže

Ústí nad Orlicí, Česká republika
30. 4. – 4. 5. 2019

 Soutěžní podmínky dle organizačního řádku KHS

  • 1. kategorie: rok narození 2009 a mladší
  • 2. kategorie: rok narození 2008 – 2007
  • 3. kategorie: rok narození 2006 – 2005
  • 4. kategorie: rok narození 2004 – 2003

Povinné skladby

1. kategorie – jednokolová:
Bohuslav Martinů: Sonatina G dur pro housle a klavír, 1. věta Moderato H 262
(vydavatelství Bärenreiter Praha, H 2172)
+ volitelný program v délce do 8 minut

2. kategorie – dvoukolová:
Fritz Kreisler: Preludium a Allegro ve stylu G. Pugnaniho
2. kolo: volitelná skladba v trvání 9 – 12 minut

3. kategorie – dvoukolová:
Manuel de Falla (arr. Fritz Kreisler): Španělský tanec

2. kolo: volitelná skladba v trvání 12 – 20 minut

4. kategorie – dvoukolová:
Jaroslav Kocian: Serenáda D dur pro housle a klavír

2. kolo: volitelná skladba v trvání 15 – 20 minut

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 800,- Kč a je nevratný.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou, jejíž součástí je kopie dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zaslanou nejpozději do 28. února 2019 na adresu:
Klubcentrum
Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí.
Účastnický poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 28. února 2019.
č. ú.: 1320170329/0800, VS 331
Rozhodujícím datem pro přijetí přihlášky je podací razítko pošty.


Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.