Kocianovo Ústí

Menu

Ceny 2024

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice a paličkovaná krajka autorky Dany Benešové

Cena Českého rozhlasu pro laureáta: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase

Cena Pavla Šporcla pro nejlepšího účastníka z České republiky: pozvání k účasti na jeho koncertu

Cena houslaře Vladimíra Čecha pro vítěze 1. kategorie: mistrovské ¾ housle

Cena Českého královského institutu pro laureáta: roční zapůjčení mistrovských houslí 001 z ateliéru Jan Špidlen *

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Serenáda D dur: finanční odměna 15 000 Kč

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladeb Bohuslava Martinů Arabesky č. 1, 5 a 4: finanční odměna 15 000 Kč

Cena Nadačního fondu Rotary klubu Hradec Králové na podporu nadaných studentů všech typů škol v České a Slovenské republice pro laureáta: finanční odměna 7 000 Kč

Cena Nadačního fondu Rotary klubu Hradec Králové na podporu nadaných studentů všech typů škol v České a Slovenské republice pro vítěze 3. a 4. kategorie: finanční odměna 3 000 Kč

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze 1. a 2. kategorie: finanční odměna 3 000 Kč

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 1. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 100 EUR

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 2. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 60 EUR

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 3. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 40 EUR

Cena Františka Kinského pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: finanční odměna 5 000 Kč

Cena paní Nicole Van Gils, honorární konzulky Belgie v Praze, za nejlepší interpretaci skladby belgického autora: finanční odměna 5 000 Kč

Cena paní Rosalind Miranda za nejlepší interpretaci skladby španělského nebo amerického autora: finanční odměna 5 000 Kč

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Kč

Cena festivalu Smetanova Litomyšl pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na koncertu v rámci Festivalových zahrad

Cena hudební redakce Radia Proglas pro 2 vybrané soutěžící z České repuliky (rozhodne porota): vystoupení v rámci pořadu Oktáva Live

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu

Cena Nakladatelství Kazda všem účastníkům z České republiky: vybraný knižní titul

Cena pro nejmladšího účastníka

Cena dětské poroty


* V případě neuplatnění ceny laureátovi (např. z důvodu věku), může být cena po dohodě s laureátem nabídnuta jinému soutěžícímu na základě doporučení předsedy poroty.