Kocianovo Ústí

Menu

Ceny 2024

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice a paličkovaná krajka autorky Dany Benešové.

Cena Českého rozhlasu pro laureáta: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase.

Cena Pavla Šporcla pro nejlepšího účastníka z České republiky: pozvání k účasti na jeho koncertu.

Cena houslaře Vladimíra Čecha pro vítěze 1. kategorie: mistrovské ¾ housle.

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Serenáda D dur: finanční odměna 15 000 Kč.

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000 Kč.

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 3 000 Kč.

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladeb Bohuslava Martinů Arabesky č. 1, 5 a 4: finanční odměna 15 000 Kč.

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 1. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 100 EUR.

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 2. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 60 EUR.

Cena společnosti Warchal pro soutěžícího, který získá 3. cenu v každé kategorii: voucher pro jednorázový nákup strun v hodnotě 40 EUR.

Cena Františka Kinského pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: finanční odměna 5 000 Kč.

Cena paní Nicole Van Gils, honorární konzulky Belgie v Praze, za nejlepší interpretaci skladby belgického autora: finanční odměna 5 000 Kč.

Cena paní Rosalind Miranda za nejlepší interpretaci skladby španělského nebo amerického autora: finanční odměna 5 000 Kč.

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč.

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Kč.

Cena festivalu Smetanova Litomyšl pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na koncertu v rámci Festivalových zahrad.

Cena hudební redakce Radia Proglas pro 2 vybrané soutěžící z České repuliky (rozhodne porota): vystoupení v rámci pořadu Oktáva Live.

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu.

Cena Nakladatelství Kazda všem účastníkům z České republiky: vybraný knižní titul.

Cena pro nejmladšího účastníka.

Cena dětské poroty.