Menu

Finanční odměna pro vítěze

08. 02. 2019


Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana věnuje laureátovi Kocianovy houslové soutěže finanční odměnu 5 000,- Kč. Vítězi každé kategorie předá Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana finanční odměnu 3 000,- Kč. Kdo se stane vítězem a laureátem 61. ročníku KHS?