Menu

Vyhlášení soutěže

Soutěžní podmínky dle organizačního řádku KHS
1. kategorie: rok narození 2010 a mladší
2. kategorie: rok narození 2009 – 2008
3. kategorie: rok narození 2007 – 2006
4. kategorie: rok narození 2005 – 2004

 

Povinné skladby
1. kategorie – jednokolová:
Antonín Dvořák: Sonatina G dur, op. 100, 1. věta
(Bärenreiter Praha H 1364)
+ volitelný program v délce do 8 minut
Porota doporučuje hrát povinnou skladbu bez repetic.

2. kategorie – dvoukolová:
1. kolo: Jaroslav Kocian: Jarní píseň op. 19, č. 2 pro housle a klavír
(Bärenreiter Praha H 7874)
2. kolo: volitelná skladba v trvání 9 – 12 minut

3. kategorie – dvoukolová:
1. kolo: Bohuslav Martinů: Arabesky č. 4, 6 a 7
(vydavatelství Ed. Salabert, č. SLB 00134700)
2. kolo: volitelná skladba v trvání 12 – 20 minut

4. kategorie – dvoukolová:
1. kolo: Josef Suk: Un poco triste a Burleska (ze Čtyř kusů pro housle a klavír op. 17)
2. kolo: volitelná skladba v trvání 15 – 20 minut

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!


V případě potřeby zajištění klavírního doprovodu je možné obrátit se na paní Martinu Hájkovou, e-mail hajkova.klavir@seznam.cz Prosím, nenechávejte však domluvu na poslední chvíli.

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 1500,- Kč a je nevratný.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou nejpozději do 29. února 2020.

Účastnický poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 29. února 2020.
č. ú.: 1320170329/0800, VS 331

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.


Kontakt
Klubcentrum
Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí

Tomáš Fiedler
+420 736 413 530
fiedler@klubcentrum.cz
www.kocianovo-usti.com

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Smetanova 1500
562 01 Ústí nad Orlicí

Lenka Lipenská
lenka.lipenska@email.cz