Menu

Vyhlášení soutěže 2022

Soutěžní podmínky dle organizačního řádku Kocianovy houslové soutěže
1. kategorie: rok narození 2012 a mladší, jednokolová
2. kategorie: rok narození 2011 – 2010, dvoukolová
3. kategorie: rok narození 2009 – 2008, dvoukolová
4. kategorie: rok narození 2007 – 2006, dvoukolová


Povinné skladby

1. kategorie:
Antonín Dvořák: Sonatina G dur, op. 10, 1. věta (bez repetice)
(Bärenreiter Praha H 1364)
+ volitelný program v délce 4 – 8 minut

2. kategorie:
Bohuslav Martinů: Arabesky č. 5 a 4
(Ed. Salabert, č. SLB 00134700)

3. kategorie:
Jaroslav Kocian: Intermezzo pittoresque, op. 18, č. 2
(doporučené vydání Bärenreiter Praha H 7825)
Není povinností dodržovat tištěné prstoklady i smyky

4. kategorie:
Otakar Ševčík: Holka modrooká, op. 10, č. 1
(originální verze s dvojhmatovými flažolety)


Volný program v 1. kategorii a ve 2. kole pro 2., 3. a 4. kategorii je čistým časem soutěžního vystoupení, nikoliv dobou pobytu na jevišti a je v rozmezí:
8 – 13 minut ve 2. kategorii
12 – 20 minut ve 3. kategorii
14 – 20 minut ve 4. kategorii

Přesné znění Organizačního řádu Kocianovy houslové soutěže najdete zde.

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou a úhradou registračního poplatku 1 500,- Kč nejpozději do 28. února 2022.

Platbu registračního poplatku proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 331
Do poznámky napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme.