Menu

Vyhlášení soutěže

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje

60. ročník Kocianovy houslové soutěže

Ústí nad Orlicí, Česká republika
8. 5. – 12. 5. 2018

 Soutěžní podmínky dle organizačního řádku KHS

  • I. kategorie: rok narození 2008 a mladší
  • II. kategorie: rok narození 2007 – 2006
  • III. kategorie: rok narození 2005 – 2004
  • IV. kategorie: rok narození 2003 – 2002

Povinné skladby

I. kategorie – jednokolová:
Jaroslav Kocian: Melodie, op. 19, č. 1 (vydavatelství Bärenreiter Praha, H 7874)
+ volitelná skladba, vše v celkové délce do 8 minut

II. kategorie – dvoukolová:
Bohuslav Martinů:
Arietta (vydavatelství Music Sales Group, AL17905) + Arabeska č. 4 (vydavatelství Ed. Salabert, č. SLB 00134700)
2. kolo: volitelná skladba v trvání do 12 minut

III. kategorie – dvoukolová:
Ondřej Kukal: Pozdní hodina (pro sólové housle), op. 30
(vydavatelství A-Tempo Verlag s. r. o.)
věnováno Kocianově houslové soutěži
2. kolo: volitelná skladba v trvání do 20 minut

IV. kategorie – dvoukolová:
Antonín Dvořák: Mazurek, op. 49

2. kolo: volitelná skladba v trvání do 20 minut

 

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

 

Vydavatelem a prodejcem povinné skladby pro I. kategorii je nakladatelství Bärenreiter Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3. Objednávky titulů nakladatelství Bärenreiter a Schott zasílejte na adresu:
Email: objednavka@baerenreiter.cz
Web: www.baerenreiter.cz
Tel.: +420 274 001 911
Fax: +420 222 220 829


Informace k možnosti koupě notového materiálu Bohuslav Martinů Arietta:
Music Sales Group,
Email: trade.enquiries@musicsales.co.uk
Web: www.musicsales.com
Tel: +44 (0) 1284 705050
Fax: +44 (0) 1284 702592


Informace k možnosti koupě notového materiálu Ondřej Kukal Pozdní hodina, op. 30:
A-Tempo Verlag, s. r. o., Štítného 19, 130 00 Praha 3
Email: barbora.duchkova@gmail.com
Web: www.a-tempo.cz
Tel.: +420 222 782 764, +420 602 295 928


Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.


Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 800,- Kč a je nevratný.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou, jejíž součástí je kopie dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zaslanou nejpozději do 28. února 2018 na adresu:
Klubcentrum, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Účastnický poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 28. února 2018.
č. ú.: 1320170329/0800, VS 331
Rozhodujícím datem pro přijetí přihlášky je podací razítko pošty.


Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

Kontakt:
Klubcentrum
Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 736 413 530 – pan Tomáš Fiedler
E-mail: info@kocianovo-usti.com, fiedler@klubcentrum.cz
Web: www.kocianovo-usti.com

ZUŠ Jaroslava Kociana
Smetanova 1500
562 01 Ústí nad Orlicí
Česká republika
E-mail: info@kocianovo-usti.com

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.