Menu

Po uzávěrce přihlášek

02. 03. 2020


Milí přátelé,

do 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže jsme přijali 65 přihlášek mimořádně talentovaných mladých hudebníků. 25 českých houslistů porovná své umění se soutěžícími z dalších 15 zemí z celého světa.

Kocianova houslová soutěž je soutěž, která překračuje hranice. Soutěž i odkaz Jaroslava Kociana je znám po celém světě. Těší mě, že v rodišti Kociana budu moci přivítat soutěžící z Polska, Německa, Rakouska, Itálie, Belgie, Norska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Bulharska, Taiwanu, Japonska a tradičně také z Mongolska. Věřte, že v Mongolsku se na soutěžní klání připravuje 14 dětí!

Mladým houslistům přeji úspěšnou přípravu a hodně štěstí v soutěži.

Organizátoři dělají maximum pro to, aby se všem dětem, návštěvníkům a hostům na soutěži i v Ústí nad Orlicí líbilo.

Těším se na Vás,

Lenka Lipenská
ředitelka Kocianovy houslové soutěže