Kocianovo Ústí

Menu

Biberovy Růžencové sonáty zněly kostelem

Ve stejný den, kdy začal v pořadí již 65. ročník Kocianovy houslové soutěže, byl na programu také druhý festivalový koncert. Zatímco pondělní představení Pavla Šporcla a Severočeské filharmonie Teplice hostilo Roškotovo divadlo, včera příznivci Kocianova Ústí zamířili do 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. A v porovnání s pondělním vystoupením plným divácky vděčných pasáží (Koncert C dur Jana Kubelíka, Dvořákova Symfonie č. 5) byl úterní koncert svým vyzněním zcela jiný, komornější, meditativní. A není také divu, na programu byly Růžencové sonáty Heinricha Ignaze Franze Bibera.

Pozoruhodné dílo autora s českými kořeny přivezla do Ústí houslistka Lucie Sedláková Hůlová. Pokračovatelka rodinné tradice, kterou v Ústí zosobňuje pedagog Josef Hůla, a zejména pak jeho syn Pavel. Ten byl celých 36 let primáriem Kocianova kvarteta a deset let, až do své smrti v prosinci 2021, předsedal porotě KHS. Zatímco loni byl jeden z festivalových koncertů věnován právě památce Pavla Hůly, letos si mohli posluchači vychutnat umění jeho dcery. To vše za brilantního doprovodu Jaroslava Tůmy, profesora AMU a našeho předního varhaníka.

„Biberovy Růžencové sonáty jsou mojí srdeční záležitostí. Spojují v sobě totiž duchovní námět s houslovou virtuozitou. V čistě instrumentálním houslovém repertoáru je duchovní tématika dosti ojedinělá,“ přiznala pro festivalové a soutěžní noviny ještě před koncertem interpretka. 

Precizní provedení Biberových sonát, jaké mohli posluchači včera večer slyšet, přitom není nijak snadné. Na umělce klade mnohem vyšší nároky. „Autor totiž kompozici tohoto souboru skladeb promyslel nejen hudebně, ale i technicky. Pro každou ze sonát předepsal jiné ladění strun, tak zvanou skordaturu,“ vysvětlila Lucie Sedláková Hůlová a doplnila: „Pro dnešního houslistu je to nezvyklý oříšek, protože nejprve je potřeba si přeladit struny podle předpisu, přičemž ani jedna z patnácti sonát nemá přeladění stejné. Proto je také prakticky nemožné zahrát celý cyklus na jedny housle. Pokud se hraje více sonát, je potřeba kvůli přelaďování mít nástrojů více.“ 

Dnes pokračuje festival Kocianovo Ústí tradičním „návratem“ poslední laureátky – v tomto případě srbské houslistky Lany Zorjan. Očekávaný koncert za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice začne v 19.30 v Roškotově divadle.

 

Kocian’s Violin in the Church

The opening day of the 65th Kocian Violin Competition was also the day of the second festival concert. The first concert on Monday, played by Pavel Šporcl and North Czech Philharmonic Teplice, took place in Roškot Theatre. The second concert was held in the Church of the Assumption of the Virgin Mary. Compared to the concert on Monday, which was quite audience-friendly (Jan Kubelík’s Concerto in C-Major, Dvořák’s Symphony No. 5), the second concert was different; intimate and meditative. It was no surprise – the programme contained Rosary Sonatas by Heinrich Ignaz Franz Biber played on the violin that belonged to Kocian himself!

This remarkable composition of an author of Czech origin was brought to Ústí by violinist Lucie Sedláková Hůlová. She continues the family legacy previously established by Josef Hůla and especially by his son Pavel. He was the leader of the Kocian Quartet for 36 years; and for 10 years, until his passing, he was the jury chairman of Kocianka. Last year, one of the festival concerts was dedicated to the memory of Pavel Hůla; this year, the audience could experience the artistic performance of his daughter. The whole performance was accompanied by Jaroslav Tůma, the Academy of Performing Arts in Prague professor and a prominent organist.

“Biber’s Rosary Sonatas are really close to my heart. They combine a spiritual aspect with violin mastery. Spirituality is rather rare in a purely instrumental violin repertoire,” she disclosed before the performance. A precise performance of the composition, such as the 

one the audience experienced yesterday, is no easy task. It is quite demanding on the artist. “The author thought through not only the musical but also the technical aspects. Each sonata has a different string tuning, the so-called scordatura,” Lucie explained. “For modern violinists, it is rather difficult because they need to tune the violin according to the music sheet, but each sonata has a different tuning. Because of this, it is impossible to play the whole composition on one violin. You need to have multiple instruments to play the whole composition.”

Today, the Kocian Ústí festival continues with the traditional comeback of last year’s laureate, the Serbian violinist Lana Zorjan. The concert accompanied by the Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice begins at 19:30 in Roškot Theatre.