Kocianovo Ústí

Menu

Jak to slyším (III. kategorie)

Błazik Małgorzata Maria – Drobná subtilní blondýnka otevřela temnými tóny Dvořákovy Balady op. 15 druhý den soutěže. Tóny dávkuje, jak je potřeba, drama postupně narůstá, posléze opět návrat do klidných smutných vod. Procítěný přednes, mírně depresivní atmosféra skladby. Drdla Fantasy Carmen, exhibiční divácky vděčný kousek, jako vždy na soutěži potěší každého v sále. Děvče obě skladby interpretuje v přiměřené rovině, nic neruší. Kdo čekal tančící Carmen, dočkal se. Interpretka s Carmen bezpečně prožívá vše, čím Carmen prochází. Na pódiu chybí už jen stylizovaná skupina cikánských kejklířů, oheň, vůz… Provedení skutečně podněcující fantazii. Výborný vrchol výstupu mladé Polky. Důstojný úvod soutěže! Vlastně se dá sledovat jen hudba, skvělé! Nebylo nic, co by narušilo „hudební konzum“.

Domincová Alžběta – Max Bruch, Koncert g moll. Už vstupní introdukce naznačuje, co přijde. Houslistka je v bezpečných vodách, které má prověřené a které si hlídá. Pozor, aby opatrnost nepřebila hudební poselství skladby. V první třetině skladby je přece jen znát tréma. Jistota ale postupně začíná převažovat. Výsledný dojem dobrý. J. Suk Appassionato. Podařená houslová exhibice na závěr. Takovouto skladbu každý houslový laik přijme bez výhrad. Efektní, známé motivy přitahují pozornost samy o sobě. Interpretace má vzestupnou tendenci.

Guttmann Daniel – Paganini – Kreisler La Campanella. Mládenec posunuje laťku oproti úvodním soutěžícím výš. Virtuózní skladba i provedení naprosto ovládly pozornost posluchačů v sále. Virtuozita na podiu kvete! Silný výkon. Mladý houslista má skurečně „natrénováno“. Úžasné v tomto věku takhle si pohrávat s houslemi! Divácký bonbónek. Sarasate Introdukce a Tarantella – zprvu „odpočinek“ po kaskádách tónů minulé skladby, vzápětí rozjezd víc než s větrem o závod! Daniel skutečně předvádí vrcholnou virtuozitu, kterou v tomto věku lze dosáhnout. Souhra s Martinou Hájkovou u klavíru je tak dokonalá, že zasluhuje samostatnou zmínku. Celkově vynikající výkon. Wieniawski Polonéza na závěr svojí tanečností a vyzněním jen potvrzuje již vyřčené.

Zorjan Lana – Je jasné, že hudební hody na KHS v této kategorii začaly a s touto soutěžící získávají na košatosti. Saint – Saens: Koncert č. 3 Allegro non troppo. Už po prvních tónech se dá psát o mladé umělkyni v plném rozsahu tohoto označení. I mimika a uvolněný postoj houslistky vypovídají o souznění s hudbou a houslemi a zároveň radosti z hudby. Sportovní terminologií je na pódiu „silná váha“! Dokonalá virtuozita se snoubí s hudebností. Výkon, na který publikum na KHS chodí a který v podstatě i očekává. Neuvěřitelná virtuozita, lépe to v tomto věku už asi nejde (kategorie 12–14 let). Druhá skladba Saint Saens: Introdukce a Rondo Capriccioso je z hlediska kladů pokračováním první. U klavíru opět velká postava mnoha ročníků KHS korepetitorka Martina Hájková. Pro diváka bezchybné – detaily i globální celek na 100 procent. A jemné nuance si porota vyřeší.

Lukášová Viola – Sympatické děvče v nádherných plesových šatech. Bériot Koncert č.9 op. 109. Nasazení skvělé, bez rozpaků, adekvátní přednes. Posluchačsky vděčná skladba, která patří k „běžnému“ repertoáru KHS, jí evidentně nečiní potíže. Podle spokojených tváří diváků je zřejmé, že si to většina užívá s houslistkou. Houslistce určitě prospělo, že vystupuje po přestávce, takže se nemusí vyrovnávat s dojmy ze hry předchozí naprosto virtuózní Lany Zorjan. V Českých Budějovicích mají v podobě Violy poklad. Sarasate Introdukce a Tarantela se dá charakterizovat jako veselá jízda na zdejší Andrlův Chlum, kdy fantazie může volně plout jarní přírodou. Hudba obklopená jarní zelení. 

Benedik Tadej – Kreisler Preludium a Allegro ve stylu Paganini. Zcela suverénní nasazení prvních tónů přinutilo zvednout hlavu snad každého v publiku. Mladík zůstal suverenní až do konce skladby, která byla opět virtuózní hostinou. Wieniawski Koncert č.2 opět patří k hudebním číslům, kdy jednotlivosti ustupují do pozadí a vše se spojuje v jeden hudebně umělecký proud. Zavřít oči a snít si. Hodnocení svazuje. Sólo Paganini Caprice op 24 – první sólo kousek na soutěži bez klavíru je svědectvím o virtuozitě mladého houslisty. Běžný divák na KHS má u takového čísla pocit, že „něco“ viděl.

Ryunosuke Asano – Mládenec v černém nezklamal publikum, které tušilo skvělý výkon, už jen proto, jakou vážil mladý umělec vzdálenost z konzervatoře v Dubaji až do Ústí nad Orlicí. Gejzíry tónů se nesou ve vrcholném tempu sálem 64. ročníku KHS. Brahms Violin sonata G dur. Pro laika není co hodnotit. Vše se zdá na svém místě. Dynamika, architektura skladby, souhra s klavírem, barevnost provedení, tempové záležitosti, různé houslové finesy při práci s nástrojem. Určitě Asano Ryonosuke přidělá trochu práce porotě, dobrých houslistů je v této třetí kategorii víc, než je k dispozici medailí. Opět potleskoměr na vysoké úrovni.