Kocianovo Ústí

Menu

Třikrát baroko na úvod festivalu

Festival Kocianovo Ústí začal psát 2. května další ze svých kapitol, a to již sedmnáctou v pořadí. V  kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí si mohli jeho návštěvníci užít čtyři nejznámější koncerty italského skladatele Antonia Vivaldiho, které se do dějin klasické hudby zapsaly pod názvem Čtvero ročních dob. Autentičnost provedení v barokním svatostánku, který vznikl jen padesát let po premiéře slavného díla, ještě umocnilo angažování pardubického souboru Barocco sempre giovane, který se zaměřuje právě na interpretace skladeb vrcholného baroka. A hlavní protagonista pondělního večera? Samozřejmě umělecký ředitel festivalu a zároveň předseda odborné poroty Kocianovy houslové soutěže a její patron Pavel Šporcl! 

Již několik týdnů před pondělním koncertem byl děkanský kostel beznadějně vyprodaný, což bylo jasným důkazem toho, že si ústecká veřejnost nenechá začátek týdenního hudebního svátku ujít. Po úvodních slovech děkana zdejší římskokatolické farnosti Vladislava Brokeše a uměleckého ředitele festivalu Pavla Šporcla již zazněly dobře známé tóny, ovšem v energickém podání hlavního protagonisty a jeho hostů. „Čtvero ročních dob je skladba, která se pro tento prostor ideálně hodí. Nesmírně mě ho baví hrát, je to vlastně první programní hudba,“ konstatoval ředitel Kocianova Ústí, který doplnil hudební produkcí také recitací Vivaldiho sonetů. Odměněn byl on i jeho kolegové dlouhotrvajícím potleskem zejména poté, co předposlední skladbu – Bachův Air – věnoval nedávno zesnulému Pavlu Sedláčkovi.

Pondělní hudební večer tak důstojně navázal na další špičkové koncerty, které kostel Nanebevzetí Panny Marie v uplynulých letech hostil, mimo jiné výjimečné provedení Kocianovy mše či společný koncert laureátů a vítězů Kocianovy houslové soutěže v roce 2018.

 

 

The Kocian Ústí festival has begun to write a new, 17th, chapter of its existence. In the Church of the Assumption of the Virgin Mary, the visitors could enjoy the very famous Four Seasons by Antonio Vivaldi. The authenticity of the concert in a baroque place of worship (which was established only 50 years after the concert premiere) was even potentiated by an ensemble from Pardubice, Barocco sempre giovane, that specializes in interpretations of High Baroque. And who was the main protagonist of the Monday evening? None other than the festival art director and Kocian Violin Competition jury chairman and patron – Pavel Šporcl!

The concert in the church was sold out many weeks before the performance, which was clear proof that people from Ústí do not want to miss a thing at the festival. After the preliminaries made by the town mayor Petr Hájek and the dean of the local Roman-Catholic church Vladislav Brokeš, we could hear the very well-known tones being played in a distinctive style by Pavel Šporcl and his guests. “The Four Seasons is a composition suitable for this place. I really enjoy playing it, it is a sort of programme music,” commented the director of the festival. He and his colleagues were rewarded with long applause and a standing ovation.

The Monday music evening nicely followed up all the other magnificent concerts that took place in the church in the past years, including a unique Kocian Mass or a concert of laureates and winners of the Kocian Violin Competition 2018.