Kocianovo Ústí

Menu

Daniel Matejča laureátem Kocianovy houslové soutěže 2019

Absolutním vítězem 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže 2019 se stal Daniel Matejča ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, soutěžící 3. kategorie. Blahopřejeme!

Ceny 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže
Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta Kocianovy houslové soutěže: Koncert s Komorní filharmonií Pardubice
Daniel Matejča, ČR – Liberec

Cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro jednoho z nejlepších účastníků z České republiky za mimořádný hudební výkon: pozvání k účasti na jeho koncertu
Kristian Mráček, ČR – Praha

Cena Českého rozhlasu pro laureáta: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase Vltava
Daniel Matejča, ČR – Liberec

Cena houslaře Vladimíra Čecha pro vítěze 1. kategorie: mistrovské půlové housle
Estelle Presler, Švýcarsko

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana Serenáda D dur pro housle a klavír: finanční odměna 15 000,- Kč
Ugnė Katinskaite, Litva

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Sonatina G dur pro housle a klavír, 1. věta Moderato: finanční odměna 15 000,- Kč
Estelle Presler, Švýcarsko

Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: houslové pouzdro BAM L´ORIGINAL
Daniel Matejča, ČR – Liberec

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 5 000,- Kč.
Daniel Matejča, ČR – Liberec

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 3 000,- Kč
Prof. Ivan Štraus

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000,- Kč.
Daniel Matejča, ČR – Liberec

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 3 000,- Kč.
Estelle Presler, Švýcarsko (1. kategorie)
Daniel Matejča, ČR – Liberec (3. kategorie)
Ugnė Katinskaite, Litva (4. kategorie)

Cena paní Nicole Van Gils, honorární konzulky Belgie v Praze, za nejlepší interpretaci skladby belgického autora: finanční odměna 5 000,- CZK
Daniel Matejča, ČR – Liberec (Eugene Ysaÿe: Sonata č. 3 Ballade)

Soutěžící na 1., 2. a 3. místě získali houslové struny Warchal

Finanční odměna pro vítěze všech kategorií a pro laureáta

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu
Lea Spielvogelová, ČR – Jindřichův Hradec
Milan Kostelenec, ČR – Liberec
Daniel Matejča, ČR – Liberec
Matteo Hager, ČR – Praha
Kristian Mráček, ČR – Praha

Pozvání na koncert Malých géniů na Hudebním festivalu Znojmo 2019 za mimořádný hudební výkon malého umělce z 1. nebo 2. kategorie (udělí porota)
Daniel Florian Guttmann, Rakousko

Cena Bohuslava Matouška pro nejlepšího účastníka z České republiky ze 4. kategorie: pozvání na jeho mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
Kristian Mráček, ČR – Praha

Cena společnosti České hudební nástroje pro soutěžící na 1., 2. a 3. místě v každé kategorii: slevový voucher pro jednorázový nákup libovolného zboží

Cena pro nejmladšího účastníka
Nasanjargal Badrakh, Mongolsko

Cena dětské poroty

Cena za nejlepší klavírní doprovod
Martina Hájková