Kocianovo Ústí

Menu

Hodnocení soutěže

Ve dnech 3. – 6. května 2023 se konal 65. ročník Kocianovy houslové soutěže v městě Ústí nad Orlicí. Vzhledem k postpandemické situaci a stále trvajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině se soutěže zúčastnilo mírně menší množství soutěžících než v předchozích letech.

Přihlásilo se celkem 50 houslistů, avšak do Ústí nakonec dorazilo 45 soutěžících. Tito talentovaní houslisté přijeli bojovat o vavříny z různých zemí, včetně Srbska, Izraele, Německa, USA či Japonska. Z České republiky se také zúčastnili nadějní mladí hudebníci. Je úžasné, že Kocianova houslová soutěž, jako nejstarší soutěž světa pro děti a mladistvé do 16 let, si stále udržuje vynikající renomé po celém světě a přitahuje tolik zahraničních účastníků.

1. kategorie se zúčastnilo celkem 13 soutěžících. Jako obvykle proběhla jednokolově a povinnou skladbou bylo Intermezzo č. 2 Bohuslava Martinů. Jsem zastáncem toho, aby byl každý výkon v této nejmladší kategorii oceněn co nejvýše, jako podpora jejich snahy a přípravy na soutěž. Nakonec jsme ocenili výkony soutěžících následovně: udělili jsme jedno Čestné uznání 3. stupně, tři Čestná uznání 2. stupně a tři Čestná uznání 1. stupně. Výkony soutěžících na dalších místech byly velmi vyrovnané, proto jsme udělili čtyřikrát 3. cenu. Tu získali Vít Langášek z České republiky, Gansuld Ganerdene z Mongolska, Iva Rakočević ze Srbska a Lara Tamcan z Ukrajiny. 2. cenu v této kategorii obdržel Tadeáš Prokop z České republiky za krásné provedení Koncertu č. 2 A dur A. Komarovského. Jasným vítězem se pak stala Anna Olecká z České republiky. Její suverénní a výrazné provedení Sonáty F dur G. F. Händela a Introdukce a Polonézy C. Bohma bylo velmi hudební. Anna je velkým talentem, ačkoli je ještě velmi mladá. Má krásné vibrato a velkou hudební citlivost. Její výkon mě nadchl a těším se na její budoucí vystoupení. Věřím, že Anna je takovým talentem, který bude jen dále růst a rozvíjet se.

Ve 2. kategorii byla povinnou skladbou Jarní píseň Jaroslava Kociana. Tato skladba je krásná a melodická, ale technicky poměrně náročná, zejména kvůli závěru skladby a dlouhé oktávě ve velmi vysoké houslové poloze. Do druhého kola postoupilo osm soutěžících. Celková úroveň druhé kategorie byla skvělá. Vynikající výkon podala vítězka Lin Tokura z Japonska, která zahrála Paganiniho La Campanellu a Scherzo-Tarantellu H. Wieniawského. Tato malá dívka získala od většiny porotců plný počet bodů a plně si vítězství zasloužila. Druhé místo obsadila Nika Ruotong Zhu z Německa, která svým provedením Glierovy Romance a Sarasateho Introdukce a Tarantelly nezůstala nikterak pozadu. Magdalena Anna Watzko z České republiky získala 3. cenu za svůj krásný výkon Sukova Un poco triste a Preludia a Allegro ve stylu Pugnaniho F. Kreislera.

Porota udělila také čtyři Čestná uznání 1. stupně a jedno Čestné uznání 3. stupně.

Ve 3. kategorii bývá na KHS obvykle velmi vysoká úroveň, i když letos, zdálo se, trochu celkově zaostávala za úrovní minulého roku. Povinnou skladbou byla Romance Élégiaque Váši Příhody. Tato krásná skladba, která se zřídka hraje na koncertních pódiích, je důležitým příspěvkem ke zdůraznění odkazu českých houslistů minulosti a je skvělé, že Kocianova houslová soutěž tímto způsobem podporuje tuto část hudebního dědictví. Do druhého kola postoupilo celkem 6 soutěžících. V dnešní době se od jejich výkonů očekává kvalitní technika a již poměrně hluboké vyjádření hudebního cítění. Volný program 2. kola má délku 12 až 20 minut a většina soutěžících se snaží naplno využít tento časový limit.

Strhující a muzikální výkon podala vítězka této kategorie, Natalia Dragan z Polska. Velmi bravurně zahrála náročnou Waxmanovu Carmen Fantasy a Tarantellu H. Vieuxtempsa. Ukázala skvělou techniku s výrazným řadovým staccatem a širokou škálu dynamiky. Ostatní výkony byly velmi vyrovnané, proto porota udělila tři 2. místa. Tato místa obsadili: Mi-Helen Horn z Německa, Sora Sato-Mound z Kanady a Adriel Collomb z Belgie. Čestné uznání 1. stupně získal Vintíř Langášek z České republiky.

Ve 4. kategorii se již očekávají mimořádné výkony od soutěžících. Letos jsme se, k mé velké radosti, setkali právě s takovými výkony mezi šesti soutěžícími, kteří postoupili do druhého kola. Nejprve bych se rád zmínil o třech soutěžících, kterým byla udělena Čestná uznání 1. stupně. Těmito soutěžícími jsou Viola Lukášová z České republiky, Murun Ryuki Munkhbat z Mongolska a Viktor Knap ze Slovenska. Rád bych se podrobněji zastavil u Viktora. Během mnoha let sledování Kocianovy houslové soutěže nepamatuji, že by se na soutěži objevil nevidomý houslista. Porota byla zcela ohromena tím, jak se Viktor dokázal s tímto handicapem naučit soutěžní skladby. Viktor se velmi zaslouženě dostal do druhého kola, kde brilantně zahrál 3. větu Saint-Saënsova Koncertu č. 3, Paganiniho Capriccio č. 13 a Bachovo Preludio z Partity č. 3. Jeho provedení Preludia bylo tak výjimečné a citlivé, že jsem se rozhodl udělit mu Speciální cenu předsedy poroty za mimořádnou interpretaci tohoto díla.

Porota udělila 3. cenu Gefen Rabin z Izraele, která se předvedla ve 3. větě Bruchova Koncertu g moll a Havanaise od Saint-Saënse. 2. cenu obdržel Denis Ryabovol z USA, který skvěle a velmi osobitě zahrál 1. větu Sibeliova Koncertu d moll. 1. cenu v této kategorii získal Milan Kostelenec z České republiky. Milan je pravidelným účastníkem Kocianovy houslové soutěže a během let si již připsal 1., 2. i 3. místo. Tentokrát přijel s cílem vybojovat titul laureáta. Byl pod obrovským tlakem, ale ukázalo se, že má nervy ze železa. V jeho podání vypadala Poslední růže H. W. Ernsta, jedna z nejtěžších skladeb houslového repertoáru, jako celkem jednoduchá skladbička. Hrál ji tak dobře, že obdržel maximální počet bodů a velmi zaslouženě i titul laureáta. Moc jsem mu to přál, emotivní vyhlašování výsledků pak ukázalo jeho krásné propojení s rodiči i panem učitelem Petrem Matějákem. Kruh se u Milana Kostelence uzavřel, a tím skončil i jeden z mnoha krásných a dlouhých příběhů Kocianovy houslové soutěže.

Mám velkou radost, že i letošní soutěž byla tak mimořádná. Pro mne osobně to byla druhá Kocianka v roli předsedy poroty. Snažil jsem se vést porotu nestranně a objektivně, měl jsem skvělé kolegy porotce a děkuji jim ještě jednou za účast.

Přeji všem mladým houslistům, jejich rodičům i pedagogům hodně zdaru a vytrvalosti. A budeme se na ně těšit zase za rok.

S přáním všeho dobrého

Pavel Šporcl, předseda poroty 2023