Kocianovo Ústí

Menu

Bez sponzorů by oba projekty dávno zanikly

Okem běžného návštěvníka soutěže či festivalu vcelku neviditelná, ale o to zásadnější věc. Nespočet partnerů, sponzorů a také tým, který se o shánění prostředků stará. Vůdčí úlohu v něm má Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana. Místopředsedkyně jeho správní rady Petra Kodytková si je vědoma, že bez přízně velkých i menších by se v Ústí dávno nehrálo. „Covidová krize a ani současná složitá mezinárodní situace překvapivě neměla hlubší negativní vliv na financování projektů a nesnížilo to ani ochotu sponzorů tyto akce podporovat,“ ubezpečuje.

Jak si obecně vede Kocianovo Ústí po finanční stránce?

Kocianova houslová soutěž i festival Kocianovo Ústí jsou projekty s dlouhodobou tradicí a jsme velice rádi, že se nám stále daří je realizovat. A to i přes složitou současnou dobu, která s sebou nese mimo jiné i zdražování a růst cen. A vše se odráží odráží v rozpočtu soutěže a festivalu.

Na koho se můžete spolehnout?    

Oba projekty podporuje především Město Ústí nad Orlicí jako jejich vyhlašovatel a Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana, který sdružuje finanční prostředky sponzorů, dárců a donátorů, kteří na uvedené akce věnují nemalé částky. Jsou to různé nadace, společnosti, firmy i drobní živnostníci.

Patří mezi ně také státní instituce?

Finanční podporu máme také od Pardubického kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury České republiky.

Dovedete si představit, že byste o někoho z výše uvedených přišli?

Bez sponzorů a podporovatelů by oba projekty dávno zanikly.

Nakolik obtížné je v současnosti prostředky shánět?

Je čím dál složitější zajistit finanční prostředky na akce takového rozsahu. Čas od času se podaří oslovit nového sponzora nebo podporovatele, ale to je vcelku vzácné. Stejně tak se občas stane, že některý sponzor s námi přestane spolupracovat, ale také se to naštěstí neděje často.

Shánění sponzorských příspěvků má za Nadační fond na starost kromě mne Jana Dytrichová. Všechny naše dárce pravidelně oslovujeme a každoročně s nimi jednáme. Jsme rádi, že s většinou z nich se nám daří udržovat dlouhodobá spolupráce.

Skončila pandemie, začala válka, projevilo se to?

Covidová krize a ani současná složitá mezinárodní situace překvapivě neměla hlubší negativní vliv na financování projektů. Nesnížilo to ani ochotu sponzorů tyto akce podporovat, za což jsme velice rádi a všem moc děkujeme.

Slušelo by se uvést nejprve hlavní partnery. 

Vyhlašovatelem a nejvýznamnějším podporovatelem Kocianovy houslové soutěže a festivalu Kocianovo Ústí je Město Ústí nad Orlicí. Hlavním partnerem je Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana. Generálním partnerem pak Rieter CZ a.s., náš dlouhodobý a stabilní sponzor. Dalšími významnými partnery jsou například Čeps, a.s., Techplast a.s., Moldex, VMK ad.

Určitým fenoménem jsou desítky a desítky drobných podporovatelů převážně z Ústí, viďte?

Je jich spousta, jsou pro nás důležití a všem bych chtěla touto cestou poděkovat. Kompletní jmenovitý seznam sponzorů nejdete v brožuře, prezentujeme je také ve foyer Roškotova divadla.

Je ještě něco, co by se z vašeho pohledu slušelo zmínit?

Již několikátý rok věnuje Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana finanční odměny vítězům jednotlivých soutěžních kategorií a laureátovi. Také věnuje finanční odměnu 15 000 korun nejlepšímu interpretovi skladby Jaroslava Kociana, který je určen na základě rozhodnutí odborné poroty soutěže. Máme zjištěno, že forma finančních odměn je pro soutěžící motivující a zajímavá. Nadační fond také finančně zajišťuje Koncert Laureáta KHS z posledního ročníku soutěže, který vítěz obdrží jako hlavní cenu.