Kocianovo Ústí

Menu

Zhodnocení 63. ročníku očima Pavla Hůly

63. ročníku Kocianovy houslové soutěže se zúčastnilo 59 houslistů z České republiky a dalších 14 zemí, když původních přihlášek bylo 65. Českých účastníků bylo 25.

Ze známých důvodů se nemohl uskutečnit loňský ročník soutěže a samozřejmě dlouho ve vzduchu visela otázka, jak bude soutěž probíhat letos. Nakonec padlo rozhodnutí zorganizovat soutěž distančně, na základě zaslaných videonahrávek. Samozřejmě nebyly žádné zkušenosti, ale dnes mohu potvrdit, že se vše povedlo s velkým úspěchem. To vše ale díky nezměrnému úsilí celého týmu soutěže, od města Ústí nad Orlicí reprezentované starostou Petrem Hájkem, ředitelkou soutěže paní Lenkou Lipenskou, Nadačním fondem Mistra Jaroslava Kociana a celou řadou lidí, kteří zabezpečili perfektně techniku potřebnou k on-line setkání.

Složení poroty bylo tradiční jako v minulých letech, tedy 4 čeští a 3 zahraniční porotci. V porotě tedy zasedli kromě mě také pedagog loňského laureáta, prof. Ivan Štraus, dále Jan Fišer, Petr Matěják, Shizuka Ishikawa z Japonska, Hana Kotková ze Švýcarska a doc. Jozef Kopelman z Bratislavy.

Vzhledem k on-line poslechu se celá soutěž konala jednokolově. Ještě než přejdu k hodnocení soutěže, rád bych zmínil problém, který vyvstal při letošní soutěži. Jedná se o respektování času jednotlivých výkonů. Letos bylo hodně výkonů, které nedodržely časové limity soutěže. Vzhledem k mimořádné situaci s distanční přípravou jsme toto tolerovali, ale v budoucnu budeme naopak velmi přísní k dodržování soutěžních podmínek. Zároveň jsme po zvážení upravili časy pro jednotlivé kategorie. 1. kategorie by měla hrát alespoň 5 minut. Musím zde ale zmínit „hříšníky“, kteří podmínky nedodrželi, přičemž mladí houslisté za tento fakt nemohou, odpovědnost za dodržení podmínek přechází na jejich pedagogy.

Z České republiky jsou to: Pánek, Langášek (přesáhl o 30 %!), Merico, Šmídová.

Ze zahraničí: Altangerel, Atav, Kellerbauer, Tulgat, Asano, Klavinš, Shigematsu, Tralla, Gennari, Kidoń, Polikarpov, Serovic, Zheleva.

Hodnocení jednotlivých kategorií:

1. kategorie je charakterizována větším rozptylem věku. Z Mongolska jsme dokonce měli vůbec nejmladšího účastníka v celé historii soutěže, čtyřletého Amara Tulgata. V této kategorii se snažíme vždy ceny rozdělit tak, aby si každý odnesl nějaké ocenění, je to hlavně pro další podporu studia, což považuji v začátcích za důležité. Tradičně chyběli v této kategorii na předních místech naši zástupci, s výjimkou Lucie Troupové na 3. místě. Pokud jde o pořadí, byla pro nás jasná 1. cena pro Aleksandra Kolesnikova z Ruska, navíc zahrál i nejlépe Melodii Jaroslava Kociana. Ale i druhá Vasilisa Sokolova, také z Ruska, v Ústí už známá, se odlišovala od dalších účastníků. Další houslisté se k sobě výkonnostně srovnali, proto jsme se rozhodli udělit tolik dalších cen a čestných uznání.

Ve 2. kategorii byly povinnou skladbou dva první Romantické kusy Antonína Dvořáka. Měli jsme čtyři želízka v ohni, ale z českého pohledu tato kategorie byla nakonec nejslabší. Kategorii vyhrál suverénně a strhujícím výkonem Bulhar Kai Gergov, navíc za svou interpretací 2. koncertu H. Vieuxtempse získal cenu za nejlepší interpretaci skladby belgického autora. Na druhém místě se umístila Němka Valentina-Maria Schwinge, především i za pěkné provedení Dvořáka, 3. cenu jsme rozdělili mezi tři účastníky.

3. kategorie byla poměrně dosti vyrovnaná, slyšeli jsme mnoho výborných výkonů. Myslím, že i povinná skladba Smetanova, 2. duo Z domoviny, vyhovovala i cizincům, určitě zařadí Smetanu do svého budoucího repertoáru, tato skladba si to zaslouží. V této kategorii zvítězil Tokuji Miyasaka, studující v USA, který předvedl prakticky profesionální výkon, od krásných odstínů ve Smetanovi, přes bezchybnou virtuozitu v Paganiniho Reji čarodějnic, ale i vysokou kvalitu tónu v Sarabandě J. S. Bacha. Také další adepti, kteří dostali 2. a 3. cenu, byli skvělí – Rakušanka Mariam Abouzahra, Bulharka Dalia Martin Cholakova a také náš Milan Kostelenec s Paganiniho koncertem.

Ve 4. kategorii byly povinnou skladbou čtyři z Pěti madrigalových stancí Bohuslava Martinů. Tato skladba v soutěži zatím nikdy nebyla, měl jsem obavy, jak ji přijmou zahraniční účastníci. Mé obavy se nenaplnily, dokonce jsme měli pocit, že cizinci interpretovali Martinů někdy zajímavěji než naši. A tak cena za nejlepší provedení Martinů putovala opět do zahraničí, tentokrát do Německa, pro Elisabeth Pihusch. Vítězkou 4. kategorie se stala Boryana Yordanova Zheleva z Bulharska za vynikající provedení Prokofjevova 1. koncertu a Sarasateho Carmen. Za ní se ale seřadilo poměrně dost vyrovnaných houslistů, potěšili nás i dva Češi – Roman Červinka a Alžběta Dusová na 2. a 3. místě.

Výběr laureáta byl letos velmi těžký, protože na pomyslném vrcholu byli čtyři vynikající houslisté, takže bodový rozdíl mezi nimi byl minimální. Nakonec titul laureáta obdržel soutěžící z 2. kategorie, jedenáctiletý Kai Gergov, o němž v budoucnosti určitě ještě uslyšíme. Samozřejmě se těšíme na jeho vystoupení v Ústí nad Orlicí za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice v příštím roce.

Mám-li hodnotit celkovou úroveň soutěže, mohu konstatovat, že přes úplně jiný způsob prezentace všichni zúčastnění zvládli svůj úkol, a soutěž si tak zachovala svoji vysokou úroveň.

Propagace české tvorby se opět promítne do výběru povinných skladeb pro příští ročník. Na skladby Kociana a Martinů bude vypsána finanční odměna za nejlepší provedení skladeb těchto autorů. Povinné skladby pro 64. ročník KHS jsou tedy následující:

1. kategorie: Antonín Dvořák: Sonatina, op. 100 (1. věta)

2. kategorie: Bohuslav Martinů: Arabesky č. 5 a č. 4

3. kategorie: Jaroslav Kocian: Intermezzo pittoresque, op. 18, č. 2

4. kategorie: Otakar Ševčík: Holka modrooká, op. 10, č. 1

 

MgA. Pavel Hůla, předseda odborné poroty Kocianovy houslové soutěže