Kocianovo Ústí

Menu

Kocianův festival je plnoletý!

English text bellow

Týden plný hudby začíná. Na počest ústeckého virtuosa Jaroslava Kociana se koná nejen 65. ročník mezinárodní soutěže pro mladé houslisty, ale také v pořadí již 18. festival Kocianovo Ústí. Letos nabízí pětici rozmanitých koncertů, ten zahajovací v pondělí 1. května přinesl návštěvníkům Roškotova divadla výjimečný zážitek. V hlavní roli byl, jak jinak, umělecký ředitel festivalu Pavel Šporcl. Do Ústí přivezl Koncert č. 1 C dur Jana Kubelíka. „Je krásný, romantický, doufám, že se vám bude líbit stejně jako mně, že se do něj zamilujete stejně jako já. Je to velikánský objev,“ neskrýval na úvod emoce.

Hlavní persona festivalu i soutěže (od loňského roku předseda poroty) zažívá letos výjimečný rok. Před týdnem oslavil v sále pražské Lucerny 50. narozeniny a po velkolepém koncertu navazuje týdenním programem v Ústí nad Orlicí. Ke gratulantům se připojil dodatečně také starosta města Petr Hájek, který stihl poděkovat rovněž všem sponzorům v čele s generálním partnerem, společností Rieter CZ.  „Za nás, za naše město Ústí nad Orlicí, bych chtěl Pavlovi pogratulovat k životnímu jubileu, které před týdnem oslavil. Milý Pavle, krásné a ještě krásnější, nejkrásnější narozeniny! Děkujeme moc, že jste našemu městu věren,“ uvedl Hájek.

Výběr jednoho ze šesti Kubelíkových koncertů nebyl náhodný. Právě Jan Kubelík byl totiž nejvýznamnějším Kocianovým vrstevníkem a rivalem. Studovali Pražskou konzervatoř ve třídě Otakara Ševčíka a své úspěchy získávali ve stejné době. Nutno podotknout, že Kubelíkův věhlas ústeckého rodáka ještě předčil. Já tedy upřímně netuším, jestli se měli rádi, anebo se nesnášeli,“ přidal svůj jemný humor Šporcl a doplnil: „Svým způsobem sem do tohoto města ale Kubelíkův koncert patří. Měl jsem štěstí jej natočit. Dovolte mi, abych zahájil letošní festival, jsem rád, že jste tady, že jste našimi příznivci.“

Pavla Šporcla na zahajovacím koncertu 18. ročníku Kocianova Ústí doprovázela Severočeská filharmonie Teplice. Orchestr, jehož historie se píše již od roku 1838, vedl charizmatický kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Právě on stojí za vzestupem tělesa, s nímž začal spolupracovat už v roce 1997. Ústecké publikum si mohlo vedle Kubelíkova koncertu vychutnat ještě tvorbu autora, který je také spjat s Pražskou konzervatoří přelomu 19.–20. století, a sice Antonína Dvořáka. Hned na úvod jeho koncertní předehru V přírodě a v druhé půli večera pak Symfonii č. 5 F dur, která je v autorově tvorbě považována za zlomovou. 

Už první část vydařeného pondělního koncertu se notně protáhla. Šporclovo brilantní provedení Kubelíkova koncertu odměnilo ústecké publikum dlouhotrvajícím potleskem a majitel modrých houslí, laureát Kocianky z roku 1986, se revanšoval přídavkem (Paganini Caprice č. 9). Více než důstojný začátek letošního Kocianova Ústí!

 

The Kocian festival celebrates its 18th birthday!

A week full of music begins. In honour of virtuoso Jaroslav Kocian, the 65th international violin competition is being held, as well as the 18th Kocian Ústí festival. This year, there are five concerts in the programme, the first one, which took place on the 1st of May, was an exceptional experience for the audience. The main part was played by the festival director Pavel Šporcl himself. He played the Concerto No. 1 in C-Major by Jan Kubelík. “It is beautiful and romantic; I hope you will enjoy it as much as I do and you will fall in love with it. It is an exceptional piece of work,” was Šporcl’s emotional foreword.

The main representative of the festival and the competition (and, as of last year, also the jury chairman) experiences a very special year. A week ago, he celebrated his 50th birthday in Lucerna Palace in Prague, and after the phenomenal concert follows a week-long programme in Ústí nad Orlicí. The town mayor, Petr Hájek, offered his congratulations as well, while also thanking all the sponsors along with the general partner, Rieter company: “I would like to, in the name of the town, congratulate Pavel on his life jubilee that he celebrated last week. Dear Pavel, Happy birthday to you! Thank you for your loyalty to our town.”

The decision to play one of Kubelík’s concerts was not arbitrary. It was Jan Kubelík himself who was the most important peer and rival of Kocian. They both studied at the Prague Conservatory in the class led by Otakar Ševčík and they both gained success in approximately the same time. Remarkably, Kubelík was more famous than Kocian at the time. “I am really not sure whether they liked or hated each other,” commented Šporcl. “But Kubelík’s concert belongs to this town. I was lucky to record it. Please, let me open this year’s festival, I am glad you are here and you support us.”

Pavel Šporcl was accompanied by North Czech Philharmonic Teplice during the 18th festival’s opening concert. The orchestra, founded back in 1838, was led by charismatic Canadian conductor Charles Olivieri-Munroe. He started working with the orchestra in 1997 and thanks to him, the ensemble has gained incredible success. Apart from Kubelík’s concert, the audience had the chance to experience the melodies of an author associated with the 19th–20th Prague Conservatory, Antonín Dvořák. In the early evening, In Nature’s Realm was played, and later in the evening, Symphony No. 5 in F-Major, Dvořák’s crucial composition, was played as well.

The first part of the successful Monday concert took longer than expected. Šporcl’s flawless performance was awarded by a long-lasting applause and the owner of the blue violin, Kocianka 1986 laureate, thanked the audience with an encore (Caprice No. 9 by Paganini). It was an admirable opening of yet another year of the Kocian Ústí festival!