Kocianovo Ústí

Menu

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 61. ročník Kocianovy houslové soutěže

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje

61. ročník Kocianovy houslové soutěže

Ústí nad Orlicí, Česká republika
30. 4. – 4. 5. 2019

 Soutěžní podmínky dle organizačního řádku KHS

  • 1. kategorie: rok narození 2009 a mladší
  • 2. kategorie: rok narození 2008 – 2007
  • 3. kategorie: rok narození 2006 – 2005
  • 4. kategorie: rok narození 2004 – 2003

Povinné skladby

1. kategorie – jednokolová:
Bohuslav Martinů: Sonatina G dur pro housle a klavír, 1. věta Moderato H 262
(vydavatelství Bärenreiter Praha, H 2172)
+ volitelný program v délce do 8 minut

2. kategorie – dvoukolová:
Fritz Kreisler: Preludium a Allegro ve stylu G. Pugnaniho
2. kolo: volitelná skladba v trvání 9 – 12 minut

3. kategorie – dvoukolová:
Manuel de Falla (arr. Fritz Kreisler): Španělský tanec

2. kolo: volitelná skladba v trvání 12 – 20 minut

4. kategorie – dvoukolová:
Jaroslav Kocian: Serenáda D dur pro housle a klavír

2. kolo: volitelná skladba v trvání 15 – 20 minut

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 800,- Kč a je nevratný.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou, jejíž součástí je kopie dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zaslanou nejpozději do 28. února 2019 na adresu:
Klubcentrum
Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí.
Účastnický poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 28. února 2019.
č. ú.: 1320170329/0800, VS 331
Rozhodujícím datem pro přijetí přihlášky je podací razítko pošty.


Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

 

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice.