Kocianovo Ústí

Menu

Cena Bohuslava Matouška pro nejlepšího soutěžícího z ČR ve 4. kategorii

Nejčerstvější novinkou je cena člena odborné poroty Doc. Bohuslava Matouška pro nejlepšího soutěžícího z České republiky ze 4. kategorie: možnost účasti na jeho interpretačních kurzech konaných ve Zlaté Koruně 19. 8. – 29. 8. 2018.

Těšíme se na výkony mladých umělců ve 4. kategorii!