Kocianovo Ústí

Menu

Vyhlášení 63. ročníku KHS 2021

I přes nejistou a napjatou situaci dnešních dní zapříčiněnou šířením nákazy COVID-19 se organizační tým Kocianovy houslové soutěže rozhodl k uspořádání 63. ročníku podle dosavadních zvyklostí a ve stejném rozsahu jako v ročnících minulých.

Případná opatření vydáme podle aktuální situace na jaře 2021 a v závislosti na nařízeních příslušných subjektů (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství ČR, Pardubický kraj).

Pevně doufáme, že bude možné soutěž uskutečnit a rodiště Jaroslava Kociana opět ožije výkony mladých talentovaných houslistů z celého světa.

Velké poděkování patří všem partnerům, kteří se rozhodli soutěž podporovat i v nadcházejícím ročníku.

Ke sledování a účasti 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže jste všichni srdečně zváni.

Za organizační tým

Lenka Lipenská

ředitelka soutěže