Kocianovo Ústí

Menu

63. ročník Kocianovy houslové soutěže 2021 se uskuteční on-line v plánovaném termínu.

Vzhledem ke koronavirové pandemii proběhne soutěž distančním způsobem na základě zaslaných nahrávek prostřednictvím kanálu YouTube.

Výsledky budou zveřejněny v pátek 7. 5. 2021.

Uzávěrka on-line přihlášek je 28. 2. 2021.

Organizační řád pro 63. ročník KHS

Vzhledem k distančnímu způsobu hodnocení bude soutěž jednokolová pro všechny kategorie.

Soutěžící zašlou do 30. 4. 2021 svoje soutěžní vystoupení ve 2 videozáznamech (záznam 1 = povinná skladba, záznam 2 = volný program v časovém limitu, časovým limitem je čistý čas soutěžního vystoupení).

Každé video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího. Každé video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, nepřerušované, v jednom kuse jako na pódiu (včetně případného přeladění houslí). Musí být natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího. Po celou dobu musí být vidět na ruce a do obličeje soutěžícího.

Za obě videa bude jedno bodové hodnocení.

Hra zpaměti je podmínkou, zřejmé čtení z not během hry může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže. Ve volném programu při provedení koncertu porota akceptuje krácení předeher a meziher v klavírním doprovodu.

Zvuková kvalita záznamu je součástí hodnocení.

Soutěžní výkony všech soutěžících budou zveřejněny po vyhlášení výsledků. Hodnocení soutěžního výkonu poskytne porota e-mailem na vyžádání.

Registrační poplatek ve výši 1 000,- Kč je součástí on-line přihlášky a je nevratný.

Instrukce k videozáznamu:
Videozáznam natočený na šířku nahrajte na YouTube s neveřejnou viditelností.
Název videa:
Kocianova houslová soutěž 2021, jméno soutěžícího, kategorie
Popis videa: Jméno soutěžícího, kategorie, město/stát, soutěžní program
Odkaz na video zašlete na emailovou adresu
info@kocianovo-usti.com nejpozději do 30. 4. 2021.

Lenka Lipenská
ředitelka soutěže