Kocianovo Ústí

Menu

Po uzávěrce přihlášek

Všem příznivcům Jaroslava Kociana oznamuji, že do 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže jsme přijali 44 přihlášek, z toho 19 houslistů je z České republiky. Zbývajících 25 zahraničních mladých umělců reprezentuje celkem 14 zemí z celého světa. Je báječné, že covid ani válečný konflikt houslisty neodradí od setkání při tak slavnostní příležitosti, jakou Kocianova houslová soutěž je. Je mi proto ctí přivítat v České republice i houslové naděje ze Slovenska, Polska, Slovinska, Srbska, Bulharska, Německa, Rakouska, Francie, Itálie, Norska, Litvy, Spojených arabských emirátů, Japonska a tradičně i početnou výpravu z mongolského Ulaanbaataru.

Přeji všem houslistům a učitelům hodně štěstí v přípravě a pevně věřím, že se v bezpečném Ústí nad Orlicí v květnu setkáme.

Lenka Lipenská
ředitelka soutěže

 

Více informací a harmonogram soutěže zveřejníme v nejbližších dnech.