Kocianovo Ústí

Menu

Po uzávěrce přihlášek

Milí přátelé,

do 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže jsme přijali 65 přihlášek mimořádně talentovaných mladých hudebníků. 25 českých houslistů porovná své umění se soutěžícími z dalších 15 zemí z celého světa.

Kocianova houslová soutěž je soutěž, která překračuje hranice. Soutěž i odkaz Jaroslava Kociana je znám po celém světě. Těší mě, že v rodišti Kociana budu moci přivítat soutěžící z Polska, Německa, Rakouska, Itálie, Belgie, Norska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Bulharska, Taiwanu, Japonska a tradičně také z Mongolska. Věřte, že v Mongolsku se na soutěžní klání připravuje 14 dětí!

Mladým houslistům přeji úspěšnou přípravu a hodně štěstí v soutěži.

Organizátoři dělají maximum pro to, aby se všem dětem, návštěvníkům a hostům na soutěži i v Ústí nad Orlicí líbilo.

Těším se na Vás,

Lenka Lipenská
ředitelka Kocianovy houslové soutěže