Kocianovo Ústí

Menu

Pozvánka na seminář pro pedagogy

Čtvrtek 2. května 2019, 14 – 18 hodin, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana

Seminář pro pedagogy – otevřené hodiny výuky (MasterClass)

lektor: Conrad Chow (Kanada)
pedagog Emrika Revermanna, laureáta 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže 2018

Otevřené hodiny mají svůj půvab ve skutečnosti, že lektor netuší míru vyzrálosti žáka. Účastník semináře bude mít jedinečnou možnost porovnat českou (či svoji národní) houslovou školu s kanadským přístupem.

Rozvoj houslové techniky s důrazem na zdokonalení techniky levé ruky, tvorbu tónu, výrazové prvky a přednes.

Seminář bude česko – anglicky překládán zkušenou houslistkou.