Kocianovo Ústí

Menu

Soutěž a koronavirus

Vážení přátelé,

za organizační tým 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže bych ráda informovala, že jsme si vědomi závažnosti situace kolem šíření viru COVID-19, který se v naší oblasti naštěstí nevyskytuje. K situaci však přistupujeme s respektem. Neplánujeme zrušení soutěže. Podnikáme opatření pro hladký průběh soutěže, zvýšená dezinfekční opatření, případně přítomnost lékaře, v krajním případě proběhne soutěž s vyloučením veřejnosti, ale s on-line přenosem. Všichni doufáme v uklidnění situace a tradičně hladký a bezpečný průběh soutěže.

Mgr. Lenka Lipenská
ředitelka soutěže